Queerseminariet vid Stockholms universitet presenterar vårens

advertisement
Queerseminariet vid Stockholms universitet presenterar vårens
program
TEMA: KROPP
Kroppars storlekar, färg, kön, funktionalitet, sexuella begär, handlingar och
sociala beteenden spelar roll för vilken mening och värden de tillskrivs, något
som regleras genom heteronormativitet i samspel med andra maktrelationer. 00talets nymaterialistiska fokus har bidragit till att åter sätta kroppen i centrum
inom feministisk såväl som queerteoretisk teori och forskning. Hur gestaltas
och representeras kropp i vår kultur och hur filtreras kroppsliga upplevelser
genom olika normativitetsraster? Vårens seminarier kommer att belysa kropp,
makt och motstånd utifrån olika ingångar; från mediers framställning av fetma,
till vestibulitdrabbade kvinnors upplevelser av kropp, kön och sexualitet,
gestaltningar av kön inom feministisk scenkonst och neurovetenskapens jakt på
homohjärnan.
Ons 2/2, 16-18
“Queer Desire and Coming Out as Fat”
Katarina Kyrölä, lärare vid Filmvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet, talar utifrån sin avhandling The Weight of
Images. Affective Engagements with Fat Corporeality in the Media
Tis 15/3, 16-18
” Heteronormativa diagnoser och upplevelser av
vestibulit och andra vulvasmärtor”
Ulrika Nilsson & Renita Sörensdotter, Genusvetenskap, ERG,
Stockholms universitet talar utifrån sitt projekt Kropp, kön och
sexualitet vid vestibulit
Mån 4/4, 16-18
”Könet spelar roll: Det feministiska genombrottet i
svensk scenkonst”
Tiina Rosenberg, teatervetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet, talar utifrån sin kommande bok med samma titel om den
nya generationen feministiska scenkonstnare som under 00-talet
intog scenen med eget material som i den feministiska
(scen)konstens anda kretsar kring självbiografi och kropp
Tis 10/5, 16-18
”Min hjärnas förlorade kropp: begär i samtida
hjärnforskning om homo-/sexualitet.”
Isabelle Dussauge, forskarassistent på Tema Teknik och social
förändring vid Linköpings Universitet, talar om kulturella förståelser
av hjärnan, sex och kropp utifrån ett nytt projekt om den samtida
hjärnforskningen om sexualitet.
Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett kön eller sexuell läggning,
akademisk nivå eller tillhörighet. Vi träffas på seminarierummet på
genusvetenskap (tid Centrum för genusstudier), hus B, Plan 4 på olika
veckodagar enligt ett rullande schema kl. 16 till 18.
Varmt välkomna till vårens seminarier!
Queerseminariet vid Stockholms universitet v/
Annamari Vänskä, Fanny Ambjörnsson, Ingrid Ryberg, Patrik Steorn
& Janne Bromseth
Download