Bild: Måd Olsson-Wannefors
1700-talsSnillet
Carl von Linné levde under upplysningstiden. Då drevs
forskarna av nyfikenhet att utforska naturen utan att
känna sig rädda för vad kyrkan och äldre vetenskapsmän
skulle säga. Sverige blev en forskarnation.
Linné var med om att starta Vetenskapsakademien.
Akademien gav ut populära almanackor som även innehöll små uppsatser om till exempel myrornas liv, växtodling och nyttiga huskurer.
Akademiträdgården i Uppsala lät han rusta upp med
hjälp av arkitekten Carl Hårleman. Trädgården blev en
av Europas främsta med ett vackert orangeri, apelsinhuset.
Där odlades kaffe, ris, papyrus och till och med bananer.
Den geniale Linné var en samlare som utforskade
allt: växter, mineraler och djur. Han var den förste som
såg valen som ett däggdjur. Själv hade han flera apor, en
talande papegoja och så älsklingen - tvättbjörnen Sjupp,
en gåva från kungen.
Carl von Linné, 1707-1778, kallad Blomsterkungen. Världsberömd
zoolog, författare, upptäcktsresande och pedagog. Född i småländska Råshult. Inordnade människan, Homo sapiens, tillsammans med
aporna i klassen däggdjur. Läs mer på www.linne2007.se
1_brik_1700talssnillet.indd 1
2007-02-06 15:45:08