Sambo eller särbo? - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

advertisement
Sambo eller särbo?
– växternas kärleksliv
Redan före Linné hade andra vetenskapsmän spekulerat i betydelsen av ståndare och pistiller, men
Linné förde teorin ett steg längre. Han jämförde ståndare vid mannen och pistillen vid hustrun och insåg
att båda två behövdes för att alstra en avkomma, det
vill säga frön. ”Lika otvivelaktigt som det är att utan ägg
ingen alstring kan äga rum, lika säkert är det också att intet
ägg kan bliva fruktbart utan hanlig säd”, skrev Linné.
Blommornas könsliga fortplantning är extra tydlig hos arten
skogbingel, Mercurialis perennis. Där sitter nämligen han- och
honblommorna på olika plantor. Pedagogiskt, insåg Linné, som
använde en illustration av skogsbingeln för att visa sin teori om
att växterna har tvåkönad fortplantning. Det var chockerande
för många i hans samtid. Ägnade sig växterna åt sex?!
Funderade Linné över varför blommor har olika kön? I så fall
snuddade han vid en av evolutionsbiologins grundvalar, diversitet, som beskrevs mer än hundra år efter Linné. Vid befruktningen kombineras gener från två olika plantor och den genetiska variationen ökar hos avkomman. På så vis ökar också chanserna att nästa generation ska vara ännu mer framgångsrik än
föräldragenerationen.
Skogsbingel (Mercurialis perennis) är en tvåbyggare som blommar i april-maj med oansenliga blommor. Den
växer framför allt i lövskogar i södra och mellersta Sverige. Tittar du noga på den svenska hundralappen ser
du en bild på skogsbingel (hanen till vänster och honan till höger) vid sidan om porträttet av Linné.
Tvåkönade växter har ståndare och pistiller i samma
blomma. Sambyggare kallas de växter som har separata han- och honblommor, men på samma planta.
Tvåbyggare har han- och honblommor på olika plantor.
Skogsbingeln är en s.k. tvåbyggare (se skiss här intill). Även sambyggare och tvåkönade blommor behöver ”para sig” med en annan
planta med hjälp av till exempel vind eller insekter. För att förhindra självpollination har olika meknismer utvecklats. Till exempel
kan de egna han- och honblommorna mogna vid olika tidpunkter
och på så vis hindras självbefruktning. Det kan också finnas molekylära skydd som påminner om djurens immunförsvar.
Upptäck och studera
Studera hur olika blommor är byggda. Leta rätt på foderblad,
kronblad, ståndare och pistiller. Vilka blommor är tvåbyggare,
sambyggare och tvåkönade?
Tvåkönad växt
Sambyggare
Tvåbyggare
”Nio män i samma brudkammmare med en kvinna”
skrev Linné lite vågat om de blommor som hade
nio ståndare och en pistill. (från Linné on Line)
Läs om Skolprojekt Linné på www.bioresurs.uu.se
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2006 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se
Download