Sök mikrostöd för din idé

advertisement
d
n
a
l
å
m
S
é
n
n
i
L
r
e
Lead
Sök mikrostöd
för din idé
Skapa nya mötesplatser och aktiviteter
Nu kan du söka mikrostöd för att utveckla ­landsbygden.
Du gör en enkel ansökan innan den 15 april och får
­beslut i slutet av april. Projektet ska vara genomfört
och redovisat senast den 31 december 2017.
Du kan söka stöd för en idé som är till nytta
för landsbygden. Syftet är att skapa nya
förutsättningar för en aktiv och attraktiv
landsbygd. Utbetalning och redovisning
kommer framgå genom avtalet vi tecknar
efter att din ansökan har blivit beviljad. Du
får ditt mikrostöd efter att du har betalat
dina utgifter.
Vem kan söka mikrostödet?
• Föreningar
• Föreningar som samarbetar med andra
organisationer
Exempel på vad du kan söka medel till
• Mindre investeringar som bidrar till nya
aktiviteter för nya målgrupper
• Verksamhet som utvecklar samarbeten
mellan aktörer
• Verksamhet som ökar engagemanget
och kunskapen i bygden
• Studiebesök
• Marknadsföring
Medel kan inte gå till renoveringar.
d
Leader Linné Smålan
Så bedömer vi projektet
Vid bedömning av projektet kommer stor
vikt att läggas vid att nya verksamheter
skapas där människor med olika bakgrund,
ålder och erfarenhet träffas. Aktiviteter för
barn och ungdomar prioriteras.
Så ansöker du
Ta gärna kontakt med Leader Linné
Smålands personal för att diskutera idén.
Fyll i ansökningsblanketten som finns på
www.leaderlinne.se, skriv under och mejla
till [email protected] Du når Eva på
­0705-600 691.
Bifoga firmatecknarintyg om du representerar en organisation eller ett företag.
Lycka till!
Download