Sommaravslutning för BTK Linné Onsdagen den 31 maj kl 18.00 i

Sommaravslutning för BTK Linné
Onsdagen den 31 maj kl 18.00 i
Dunrosshallen (Kviberg)
Vad händer:
Familjedubbel, spela dubbel, barn och förälder
(generationsdubbel)!
Poängpromenad för hela familjen
Saft/Kaffe och bulle/kaka
Lotteri med fina priser!
Vilka får komma:
Alla medlemmar i klubben får komma med familjen t.ex.
mor-farföräldrar och syskon m.m.
Anmälan:
Meddela gärna era tränare om ni kommer och hur många
ni blir innan sista träningstillfället för er grupp.
Frågor:
Prata med Charlotta
Vi ses!