Genetik - Vetenskapens Hus

advertisement
Genetik
Skolprogram i biologi för grundskolan åk 7-9
Förändringar i DNA leder till en genetisk variation hos en art. Vi studerar bananflugan (Drosophila
melanogaster) och låter eleverna förstå att förändringar i DNA leder till synliga förändringar hos flugorna.
De får också lösa korsningsscheman och knyta an den Mendelianska genetiken med Darwins evolution så
att de förstår kopplingen mellan genetisk variation och det naturliga urvalet.
Med bananflugans hjälp kan vi studera flera intressanta mutationer
Teori och laboration
Besöket inleds med en introduktion där vi förklarar strukturen i DNA och hur mutationer kan
uppkomma, och vi leder detta resonemang vidare till de bananflugor eleverna sedan får studera
tillsammans med korsningsscheman. Den genetiska variationen kopplas ihop med evolutionen och
vi visar hur man bygger upp ett fylogenetiskt träd med hjälp sekvensinformation. Föreläsningen är
interaktiv med eleverna med hjälp av mentometrar/klickers.
Anknytning till kursplan
Natur och samhälle. Kropp och hälsa. Biologins metoder och arbetssätt. Biologi och världsbilden.
Inför besöket behöver eleverna kunna använda stereoluppar och bör känna till Mendels
ärftlighetslära. Aktiviteten tar 90 minuter, utförs med max 16 elever och passar bra att kombinera
med annan aktivitet för gruppens andra halva.
Kontakt: [email protected] Välkommen att boka besök!
BI_Genetik_gr79_02verG
www.vetenskapenshus.se
Download