Genetik 9c Vecka Innehåll

advertisement
Genetik 9c
Vecka
Innehåll
37
Introduktion
38
Begrepp som t ex DNA, kromosom, gener, homozygot, reccesivt
anlag...
Film om ärftlighet
Ev korsningsscheman
39
GNISTAN
40
forts Korsningsscheman
Blodgrupper, könskromosomsbundna sjukdomar – t ex färgblindhet
och blödarsjuka.
Ev genteknik
(Vik torsdag)
41
forts Genteknik
ev Film – Genfarmen med diskussioner kring växt- och djurförädling.
42
Repetition
Prov torsdag
Planeringen är inte helt spikad men detta är vad vi kommer att behandla under
perioden i stora drag. Eftersom lektionerna till största delen kommer att bygga
på diskussioner så är det klokt att jobba mycket med att repetera
faktakunskaper och begrepp för att vara förberedd.
Det vi huvudsakligen jobbar kring är filmer, arbetshäftet och boken på s.318351.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards