- SlideBoom

advertisement
Bildretorik – retoriska bilder
Retorik
• Det klassiska begreppet retorik handlar
om konsten att tala väl och medryckande för
att övertyga. Inom bildretoriken handlar det
istället om bildens övertalningsförmåga, dvs.
hur den visuellt är uppbyggd för att förstärka
budskapet.
Presentativa bilder
• Används för att
sakligt presentera
och illustrera hur
något ser ut, men
innehåller alltid
något element för
att skapa intresse.
Det kan t.ex. vara
färgval, kontext,
ljussättning eller
en detalj.
Motsats: Metonymiska bilder
• Ganska nära
symboler.
Belysande,
illustrerar
inte precis ett
begrepp utan
närheten till
ett annat.
T.ex. fetma:
• Semester
Metaforiska bilder
• Jämförande bilder. Motivet på bilden ersätter
något annat. T.ex. ”Vårt företag dominerar
marknaden”.
”Livets långa väg”
Halsbränna
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards