Högre seminarier H15 Retorik

advertisement
Högre seminarier H15 Retorik
9/9 kl 14-16 Otto Fischer INSTÄLLT! OBS! Ett högre seminarium kommer ändå att hållas
på denna dag och tid! PA238
23/9 kl 14-16 Lisa Heine, doktorand Södertörns högskola/Stockholms universitet,
presenterar sitt avhandlingsarbete kring Michael Wexionius Gyldenstolpes text Epitome
descriptionis Sueciae PA239
30/9 kl14-16 Roman Kremer, doktorand i retorik i Tübingen, presenterar sin forskning
rörande retorik i nazisterna ssjälvbiografier PA239
21/10 kl 14-16 Daniel Wojahn, Södertörns högskola, presenterar sin avhandling (disp. 5/6
2015) PA239
11/11 kl 14-16 Hélène Edberg, Södertörns högskola, presenterar sin avhandling (disp. 22/5
2015). PA237
25/11 kl 14-16Sofi Qvarnström, Lunds universitet, presenterar sin forskning (ämne inte
bestämt) PC249
2/12 kl 14-16 Annie Mattsson, Uppsala universitet, presenterar sin forskning inom projektet
'Arkivet som maktbas och kontrollinstrument: Kungliga poliskammarens arkiv 1776–1791'
PC249
Download