RETA30 Magdalena Stadler Lunds Universitet 870521

RETA30
Lunds Universitet
HT 2011
Magdalena Stadler
870521-3620
Vad är retorik?
”Retorik är egentligen ett väldigt mycket bredare ämne än vad man tror. Många tror att
det enbart handlar om att tala, men retorik kan vara så mycket mer. Som student med
Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne, finner jag retoriken väldigt
mycket djupare. Jag tycker det är intressant att se hur man kan få människor att göra
särskilda kopplingar, och med denotation och konnotation få dem att se en djupare bild
och andra föreställningar, än bara det som uttalas. Retorik finns runt oss överallt, och
handlar till viss del om kulturella företeelser och kulturella kopplingar hos människor.
Självklart är talandet en stor del av retoriken, och retoriken är ett verktyg för att kunna
föra korrekta tal. Det finns riktlinjer för hur man ska lägga upp ett tal, och dessa
riktlinjer lär man sig att behärska och ta hjälp av när man studerar retorik. Retoriken
blir en grundsten, och en mental verktygslåda för att hålla framföranden. Denna
verktygslåda kan man sedan återvända till och ta hjälp av, oberoende av i vilken kontext
man ska göra ett framträdande.
Det jag tycker är bäst med att studera retorik är att man plötsligt förstår att allting är
uppbyggt av retorik. Reklam, tal, tv, vardagen... Det finns överallt helt enkelt!”
Så hade jag beskrivit retorik för någon som jag hamnade bredvid på en sittning.