Vad är retorik?

advertisement
RETORIK C
2011-09-21
1(1)
SIMON BENGTSSON
Vad är retorik?
Frågan uppkommer i alla möjliga situationer och som alltid när man träffar nytt folk är
människor helt plötsligt obegripligt intresserade av att få veta vad det är. Eller är dem
det? Min erfarenhet är att folk inte orkar med långa utläggningar som skulle hjälpa dem
förstå retoriken, de nöjer sig oftast med att få sin egen teori identifierad och så är det
bra med det. Av denna anledning har jag valt en situation där mottagaren faktiskt
verkligen lyssnar, och inte bara det, utan även ifrågasätter och utvärderar det jag
faktiskt säger. Min följande utläggning om retorik kommer därför att ske i den pressade
situationen som vi hittar i en arbetsintervju.
Nu när vi har själva situationen klar, vad är då retorik?
Retoriken är svårdefinierad i dagens samhälle då det finns så många skilda tolkningar
som både uppvärderar och nedvärderar retorikens betydelse. Inom politiken
nedvärderas retorik som enbart vilseledande strunt, medan den inom rättsväsendet har
ett rykte av sig som den manipulerande advokatens bästa vän. Min definition av
retoriken kan i all sin simpelhet samlas i en enda sats: Konsten att välja kommunikation
konstruktivt. Enligt mig är detta allt som retoriken går ut på, jag ser retoriken som ett
verktyg eller redskap som man kan ta hjälp av i de mest spridda situationer.
För att konkretisera vad jag menar med detta kan vi se på några exempel. När du
kommer till en arbetsintervju vill du bli uppfattat på ett visst sätt, du vill påverka på ett
visst vis. När du står inför en domstol vill du försöka övertyga domaren om att ditt sätt
att se på saken är det mest rätta. När du är best-man på din bästa kompis bröllop vill du
lyfta honom och hans eviga kärlek till skyarna. När du skriver ett personligt brev som du
vill ska ge dig det där drömjobbet du alltid velat ha. När du står i baren på det där
stökiga utestället som du älskar vill du få uppmärksamhet snabbt så att du slipper vänta
med din beställning.
Allt detta hävdar jag att retorik som verktyg kan hjälpa dig med. Retoriken handlar om
att bli uppmärksam på att du själv kan välja hur du ska agera i olika situationer för att nå
de målen som du har. Genom att välja vilka ord du använder, hur du talar, hur du går,
hur du klär dig, kan du påverka hur människor uppfattar dig.
Det som jag nämnt ovan innefattar i princip varje liten del i vår vardag, så finns
retoriken verkligen överallt då tänker du? Jag skulle inte säga att retoriken finns
överallt, eller så finns den det. Det som du med hjälp av retoriken kan påverka finns
nästan överallt, dock är det ju först när du blir medveten om retoriken som du har någon
nytta av den.
Har du funderat över varför just ert företag går bättre än andra? Slumpen? Eller lyckas
ni förmedla någonting som andra företag missar? Varför är vissa talare mer intressanta
att lyssna på än andra? Vi kan kalla det karisma, vi kan kalla det finurlighet,
intresseväckande, en medfödd talang. Allt detta stämmer, men även de som inte fötts
med den där speciella ”talangen” kan bli duktiga talare. Det handlar om att skaffa sig
vetskapen om redskapen som kan användas. Dessa redskap och dess
användningsområde, är precis det som retorik hjälper oss att finna, förstå och använda.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards