Retorik – tala och bli hörd!

advertisement
Retorik – tala och bli hörd!
Kursens innehåll
Genom en tillbakablick i retorikens historia, så kommer retorikens betydelse under
de 2400 år som har gått sedan dess födelse i Grekland att klargöras.
Vi kommer att titta och lyssna på några kända talare, samt exempel på hur ett tal
kan läggas upp. Du får lära dig var du hittar argument och bevis, Inventio, genom
att använda de Sju frågornas teknik och att sortera dessa på ett effektivt sätt,
Dispositio.
Språket måste bearbetas och kanske utsmyckas, Elocutio kallas det. Det gör vi
genom att använda troper och olika figurer. Här finns det också många exempel
och tips som vi skall titta och höra på och lära oss att använda.
Det finns olika knep för att komma ihåg det som man skall säga, Memoria. Några
bra sådana knep går vi igenom.
Rösten och kroppsspråket, Actio, är viktiga i retoriken. Exempel på detta kommer
att visas.
Program: Genomföres under 2 dagar
Varför retorik?
Exempel och historik
Inventera, inventio
De Sju frågornas teknik
Samla argument och bevis. Övningar i att samla argument och bevis
Disposition, dispositio
Inledningar
Avslut
Olika typer av disposition. Övningar i att göra en disposition
Språket, elocutio
Retoriska figurer
Exempel från olika talare
Komma ihåg, memorera
Olika knep och metoder
Manus
Den klassiska retoriken
uppstod i Grekland under 400talet före Kristus. Ordet retorik
betyder talandets konst, men är
egentligen ett system av regler
och principer för effektiv
kommunikation
Utifrån observationer och
nedtecknande av hur grekiska
framgångsrika talare agerade
inför domstolar och
folkförsamlingar, växte en
regelsamling fram.
Retoriken är alltså en
erfarenhetsbaserad kunskap, inte
en teoretisk, som efter 2 400 år
fortfarande har en enorm
genomslagskraft!
OH-hjälpmedel
Agera
Röst och talteknik
Kroppsspråket
Nervositet
Dag 2, presentation ett fullständigt tal, som videofilmas
Vem utbildar ?
Kursledare och lärare i retorik är Jan Tottmar,som tidigare varit anställd vid Sveriges Radio och genomgått producentutbildningar
inom radio och television. Tidigare också radiochef för Smålandsdistriktet och VD för TV4 Sydost. Jan Tottmar är också författare
och producent till multimediaproduktionen ”Retorik- Tala och bli hörd”, som ges ut av Bonnier Multimedia.
Genomför kurser vid Växjö universitet inom bl.a. media – och kommunikation och ledarskapsutbildningen.
Kursen pågår under två dagar och kan genomföras på företag eller i lämplig kurslokal,
Upp till 18 deltagare.
Södregården Informations AB, Jan Tottmar, Myntvägen 16 352 60 Växjö Tel: 0470-245 80, 070-5854745
e-post: [email protected]
hemsida: www.tottmar.org
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards