Retorik * vältalighet

advertisement
Retorik – vältalighet
Retorik handlar om att övertyga
Reglerna är flera tusen år gamla men
gäller fortfarande!
Historik
• Behovet av retorik uppkom i det demokratiska
Grekland (runt 500-400 f.Kr.)
• Varje man förde sin egen talan
• Det talade ordet vägde mer än det skrivna
• Aristoteles (300-talet f.Kr.)
strukturerade den
klassiska retoriken
Konsten att övertyga publiken
• Logos
fakta & logik, talar till publikens förnuft
• Ethos
skapa förtroende, publiken skall lita på dig
• Patos
skapa känslomässiga reaktioner
Talets delar – argumenterande tal
• Inledning
• Avhandling
• Avslutning
Inledning
• Få med dig lyssnarna
• Skapa intresse
• Presentera din fråga – din tes
Avhandling
• Presentera tre argument som stödjer din tes
• Förklara varför du har valt argumenten
• Presentera motargument
• Bemöt motargumenten
Avslutning
• Spara det bästa till sist
• Sammanfatta synpunkter
• Avsluta med en uppmaning
• Kom med förslag på handling
Retoriska grepp
•
•
•
•
Allitteration – ljudrim: ”Volvos värde varar”
Anafor: börja med samma ord: ”I have a dream” ML King
Epifor: avsluta med samma ord: ”Dessa ord, dessa enkla ord, dessa mina sista ord…”
Kiasm: spegelvändning: ”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for
your country” JF Kennedy
•
Antites: 2 sidor står mot varandra: ”This is not the end. It is not even the beginning of the
end. But it is, perhaps, the end of the beginning” W Churchill ”Stor i orden liten på jorden”
”Det gäller liv eller död”.
•
•
Metafor:bildspråk: Att gå på en smäll. Vassa armbågar.
Retorisk fråga: man förväntar sig inget svar, istället riktas uppmärksamheten mot något:
”Hur ska vi bäst spara energi inom transportsektorn?”
•
•
Eufemism: förskönande omskrivning: Hygientekniker = städare
Och många fler: Ironi, Ellips, Epifor, Asyndetisk satskonstruktion, Klimax,
Katakres, Litotes, Oxymoron, Paradox, Pleonasm, Pars pro toto, Praeterito,
Zeugma…
Tips…
• En fumlande inledning är ett retoriskt
knep - blygsamhet vinner över skryt
• Det är alltid bättre att överraska
positivt än negativt
• Skryt inte – publiken hatar talare
som skryter
• Smöra lite lagom – publiken gillar
smicker
Den klassiska uppbyggnaden
•
•
•
•
•
•
Intellectio– förstå talsituationen
Inventio – insamlande av material/stoff
Dispositio – dispositionen
Elocutio – skapandet av texten
Memoria – memorerande av manus eller stödord
Actio – framförandet
Intellectio
Att förstå talsituationen
Vad ska du tala om?
Analysera ämnet
Vad är syftet med talet?
Vad vill du uppnå?
Vilka lyssnar?
Inventio
• Att finna material
• Samla fakta
• Lista argument – för och emot om du skall
argumentera
Dispositio
• Att planera talet
• Vad ska de olika delarna i talet innehåll?
• Inledning
• Avhandling
• Avslutning
Elocutio
• Att formulera sig
• Vilka ord och uttryck är bäst?
• Vilka retoriska grepp kan användas?
• Skriv ner talet
Memoria
• Att komma ihåg
• Träna så att du kan talet nästan utantill
• Använd stödord eller tankekarta
Actio
• Att agera
• Hur ska du framföra talet?
• Vilka ord ska betonas?
• Tänk på gester och ansiktsuttryck
• Hjälpmedel?
Emendatio
• Att ändra
• Fundera efteråt på vad som gick bra och på
vad som inte fungerade så bra
• Tänk på det nästa gång du ska tala inför publik
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards