Humanistdagen Program A4

advertisement
humanistdagen
fredag den 12 oktober kl 10-16
PROGRAM
Förmiddag (lokal MB 416)
10.00
Välkomstanförande av rektor Moira von Wright
10.30
Hur hamnade vi här? Om humanioras betydelse för att förstå vår samtid,
Crister Skoglund, lektor i Idéhistoria vid Södertörns högskola
10.50
Projekt Athena. Camilla Kjäll från studentkåren vid Södertörns högskola (SöderS)
presenterar det nationella humanioraprojektet
11.15
Vad kan jag bli? Hur kan jag kartlägga min arbetsmarknad?
Mia Svanqvist och Maria Moberg, studie- och karriärvägledare vid Södertörns högskola
11.40
Humanist – sträck på dig! Amanda Sjöquist, Saco/DIK
Eftermiddag (lokaler MB 503 & MB 505)
12.30
13.00
13.30
MB 503
Dan Karlholm, Konstvetenskap
Fotografiets sociala funktion
MB 505
Charlotta Weigelt, Filosofi
Filosofi – den första vetenskapen
MB 503
Heiko Droste, Historia
Varför historia?
MB 505
Lotte Alsterdal, Centrum för praktisk kunskap
Kunskapens former i arbetsliv och högskola
MB 503
Mats Landqvist, Svenska
Fint sätt med språket
MB 505
Maria Zackariasson, Lärarutbildningen
Du kan inte prata om det här!
Lärarstudenters erfarenheter av att
undervisa om genus och sexualitet
14.00
14.30
MB 503
Oscar Pripp, Etnologi
Att vara med där det händer
MB 505
Erik Falk, Engelska
Postkolonial litteratur och marknaden
MB 503
Göran Ståhle, Religionsvetenskap
Råder det religiös analfabetism i Sverige?
Om religionsjournalistikens roll.
MB 505
Magnus Rodell, Idéhistoria
”Sverges, ja alla länders störste konung”:
Monument och politik.
15.00
15.30
MB 503
Claudia Lindén, Litteraturvetenskap
Kanon? Genus, queer och litteratur
MB 505
Hans Bolin, Arkeologi
Människan bakom tingen
MB 503
Michael Forsman,
Myntets olika sidor.
MB 505
Medie- och kommunikationsvetenskap
Åsa Arketeg, Estetik
Om medie- och kommunikationsvetenskap
Estetikens födelse
Download