Ledarskap och Genus

advertisement
Inbjudan till AT-seminarium
Ledarskap och Genus
Tid: Den 24-25 januari 2017. Kursstart den 24 jan, kl 08.30 i konferenslokalen Handskmakaren.
Plats: Conventum Konferens, Örebro (entré vid Olof Palmes torg).
Tvådagarsseminarium som berör ledarskapsfrågor och genus.
Kursledare är P O Berzelius, organisationskonsult från Sandahl Partners Örebro, Ann-Katrine Roth, jurist,
författare och konsult i E(uro)quality/Jämställdhetskonsult AB samt övergripande studierektorer från
Region Örebro län.
Seminariet kommer bland annat att beröra följande ämnen:
Ledarskap – att skilja roll och person. Ledarskap i AT-läkarrollen. Självkännedom. Grupputveckling.
Genus – centrala begrepp. Hur ser det ut med jämnställdhet och mångfald 2017? Genus och Ledarskap.
Kommunikation. Feedback.
Seminariet kräver aktivt deltagande i både smågrupper och stor grupp. Du förväntas bidra med egna
exempel och frågeställningar kring ledarskap/chefskap. Vi vill att du fram till seminariet medvetet
observerar den sjukvårdsorganisation du tillhör. Fundera över hur din arbetsplats är organiserad, hur
arbetet leds och fördelas. Fundera över din egen roll i det sammanhang du ingår. Finns någon
jämställdhetsplan på din arbetsplats? Har du i ditt arbete som AT-läkare råkat ut för eller lagt märke till
särbehandling utifrån kön?
Anmälan sker till Ann-Charlotte Sund-Persson, [email protected]
senast den 13 januari 2017.
Ange om Du har några särskilda kostönskemål.
Du kommer att få en bekräftelse så snart vi sammanställt anmälningarna.
Hjärtligt välkomna!
Rebecca Borg och Anders Hagvall
Övergripande Studierektorer
Download