Arbetsblad 36

advertisement
ARBETSBLAD X
Slå i ordboken Jiddisch Svensk – Svensk Jiddisch!
1. Titta på sidan 71. Vad betyder följande ord?
svenska
‫יאַ רמלקע‬
‫יאַ ט‬
‫יאונגװאַ רג‬
2. Titta på sidan 89. Vad betyder följande ord?
svenska
‫נאַ שן‬
‫נאַ ר‬
‫ניגון‬
3. Titta på sidan 148. Vad betyder orden och vilken bestämd artikel (genus) har de?
‫דער‬eller ‫ די‬eller ‫? דאָ ס‬
svenska
genus
‫שיף‬
‫שיל‬
‫שיּכור‬
Download