Jiddish
Varför detta språk är ett minoritetsspråk i
Sverige
• Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats
kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra
år. I praktiken finns också ett tredje villkor, nämligen att språkets
talare själva önskar att språket ska få ställning som nationellt
minoritetsspråk
Jiddisch har varit ett nationellt minoritetsspråk sedan år 2000.
Europarådet skyddar de europeiska minoritetsspråken
Exempel på jiddish
Ord på jidish
• Sholem aleichem: hej
• Zai gezunt: hej då
• Hut morgn: God morgon
• Vi heust ir?: Vad heter ni?
• A dank: Tack
• Ich farshtei a bisl: Jag föstår lite
• Ich red jidish: Jag talar jiddisch
•