Språklig variation i
sverige
Svenskan kan delas in i:

Det neutrala standardspråket (rikssvenska)

Regionalt standardspråk – de flesta kan höra
om man kommer från morrland eller söderifrån


Utjämnade dialekter – placerar en person lite
mer exakt geografiskt (värmlänning, göteborgare,
dalarna t ex)
Genuina dialekter – talas av en liten grupp
människor, ganska obegripligt för de flesta och
behöver textas på TV
Rikssvenska?
Språket i Stockholm och runt
Mälaren blev förebild – fick mer status

För så pratade kultur och statseliten
Dialekter

Varför finns de?
Först urnordiska som sen splittrades i de
nordiska språken (svenska, norska,
danska, färöiska och isländska)
Under medeltiden blev dialekterna till –
människor levde avskilt och utvecklade olika ’
talspråksvarianter
Dialekterna är omkr. 1000 år gamla
Det som skiljer dem åt är:
 Ordförråd
 Uttal (korv, körv)
 Betoning (armen, armén)
 intonation (han ska åka dit, han ska
åka dit, han ska åka dit etc.)
 och satsmelodi
När används dialekt?

De flesta pratar dialekt med vänner och familj – dialekt
används alltså oftast i privata sammanhang

Allt fler pratar dialekt i TV och radio
De mest särpräglade dialekterna är på väg att försvinna – varför
Påverkan
TV, radio och skrift – började redan med bibelöversättningen
Till svenska och Gudstjänsterna, när människor också kom
närmare varandra (transport arbete) fortsatte denna utveckling
ytterliggare
-
Fler varianter av språklig variation i
svenskan

Gruppspråk – visar vilken grupp man
tillhör (unga/äldre, yrken etc.)

Sociolekt – samhällsklass

Sexolekt – kvinnligt och manligt språk
Fler språk i Sverige

Majoritetsspråk – modersmålet, eller
språket som används av flest
människor i ett land.
I Sverige är det språket Svenska

Minoritetsspråk – språk som talas av
mindre grupp
Fler språk i Sverige
5 officiella minoritetsspråk
- Samiska
- Meänkieli
- Finska
- Romani chib
- jiddish
Kriterier


Språket ska ha funnits i landet i ca 100
år – de flesta språk som talas av
invandrare utesluts därför
Språket ska vara skilt från landets
officiella språk/majoritetsspråk – d v s
får inte vara en dialekt
rättigheter


Rätt att använda sitt språk i
kommunikation med myndigheter
Barnen garanteras undervisning i
språket
Så har det inte alltid varit. Vid 1900-talets början bara svenska
tillåtet i skolorna
http://www.youtube.com/watch?v=6ixy6n4ncQE