Retorik – PowerPoint

advertisement
Läran om talekonsten
Läran om hur man på bästa sätt
övertygar andra



Antikens Grekland
Ca 400 f.Kr
Fria män – rätt att föra egen talan
- domstol (juridiska tal)
- folkförsamlingen (politiska tal)
- religiösa och borgerliga fester (hyllningstal
till en gud, olympisk segrare, avliden vän…)

I vilka situationer i dagens samhälle är det
viktigt att kunna tala väl?

Finns det vissa yrken där det är viktigare?

När behöver du vara bra på att argumentera
och tala väl?
Gåva av naturen
eller
särskild konst?
konst
lära ut
Retorik är ett medel att övertala, att övertyga med
skapade oro – kan brottslingar gå fria?!
Tänk er en talare i Kulturrum…….
Inför skoluniform!
Hur skulle han/hon kunna övertyga dig?
Aristoteles skrev lärobok ca 300 f. Kr.



Logiska argument och bevis (Logos)
Vädjan till åhörarnas känslor (Pathos)
Talarens trovärdighet (Ethos)
Titta på de berömda talen

100-talet f.Kr
 Cicero

Retorikstudent
advokat
konsul (högsta
statliga ämbetet!!!)
Genom att:
 Undervisa/informera (docere)
fakta, bevis, argument

Väcka åhörarnas välvilja och sympati
(delectare)

Vädja till känslor (movere)
Att planera. Sortera och ordna.






En intresseväckande inledning
En berättelse för att få fram bakgrunden till
talet
Ett påstående (tes – huvudtanke)
Ett antal argument för att stödja detta
påstående
Ett antal bevis mot eventuella motargument
En sammanfattning med en vädjan till
åhörarna


Medeltiden: Kristendomen – prästers
predikan + Ämne vid högre utbildning
1600-talet: Renässansen – återfödelsen av
antiken på många områden
(Retorik både känsla och förnuft)
 1700-talet: Upplysningen – bara förnuft,
vetenskap
 1800-talet: Romantiken – bara känsla
1900-talet
USA: Speech, Debate and Public Speaking
 Churchill, Hitler, Goebbels
Politisk propaganda – den klassiska retorikens
övertalningsmetoder.
 Reklam, media
 Hantera information
 Kurser på universitet/högskolor
 Svenska B och C!

Download