Retorikens ABC

advertisement
Retorikens ABC
Retoriken som vetenskap kommer från de gamla
grekerna som i politiken tvingades argumentera och
föra sin talan för att övertyga andra. Man insåg
snart att en god talare hade större möjlighet att
lyckas. Retorik är alltså konsten att övertyga.
Retorik är däremot inte konsten att övertala och
med hot få någon att göra som man vill.
Retoriken består av tre delar/verktyg:
- Ethos = (Etik) Talarens karaktär, det förtroende
som talaren lyckas inge hos åhörarna.
- Logos = (Logik) Fakta, logiska resonemang,
bevisföring
- Pathos = (Patetisk) Känslor, väcka sympati,
glädje, medkännande, rädsla, mm
Av de tre är Ethos en förutsättning i de flesta fall.
Lyssnaren måste känna ett förtroende för talaren.
Retorik är inte bara ”vackra ord” utan en
genomtänkt användning av de tre ingående delarna
E, L, P. Man väljer verktyg efter syfte,
omständighet och åhörare.
För att skapa det viktiga förtroendet hos åhöraren
måste man vara personlig (men utan att behöva vara
privat) Man ska försöka skapa en bild av sig själv.
För att kunna skapa rätt bild måste man först veta
vem man innan är för åhörarna. Vad vet dom redan
före mötet?
Förbereda ett tal
- Inventera dina kunskaper och åhörarnas
kunskaper
-
Disponera talet
- Inledning
- Mål
- Personlig presentation
- Bakgrund
- Saklig
- Kort
- (Tes) om man har någon
- Huvuddel
- Lägg fram dina fakta
- Avslutning
- Sammanfattning
- Anknyt till inledning
-
Argumentera
- Vad ska jag säga och hur
-
Memorera
-
Agera
- Kroppsspråk.
- Det är komplext och svårtolkat. Vi
registrerar det omedvetet
- Halva kroppsspråket är att tolka och
”läsa av” lyssnaren
- Missförstånd beror ofta på kulturella
skillnader
- Man måste försöka komma underfund
med hur man själv ser ut och agerar
- Uttala om medge ”tics”/olater som du
har för dig själv och andra, det
neutraliserar åhörarnas
uppmärksamhet på dessa.
Språket
För att smycka ut språket finns det olika medel att
använda:
- Ironi
- Metaforer
- ”Vi tror på det vi ser och inte det vi säger”.
Därför ska man försöka skapa bilder hos
åhöraren.
- Sagor
- Berättelser
- Ordspråk
- Bildspråk från andra områden, ”Det är
dags att lägga in en högre växel…”
- Upprepa!
- Bokstäver
- Fraser
- Argument
- Chiasmer
- Spegelvänd begrepp, ”Ask not what the
country can do for you, ask what you can
do for the country”
- Retoriska frågor
- Jämförelser
- Före och efter
- Hot och lösning
- Katakreser
- Sätta ihop fel ord eller skapa felaktiga
meningar, ”Talande tystnad”
- Antiteser
- Två motsatser ställs mot varandra i en
jämförelse
Till sist!
Tänk på att åhöraren inte vet vad talaren inte har
sagt. Bara talaren vet vad han eller hon har missat
att säga.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards