Bemöta motargumenten

advertisement
Retorik –
Läran om konsten att övertyga
Retoriken skapades av Aristoteles i det antika Grekland (300 f.kr.)
Retoriken bygger på tre hörnstenar:
Logos – saklighet, kunskap, fakta
Pathos – känsla, engagemang, att beröra
Ethos – trovärdighet, hederlighet
Retorikens delar fungerar vid såväl skriftlig som muntlig
argumentation.
Två sätt att förklara ordet retorik
Talekonst
Konsten att tala väl
1. Det faktiska talandet:
”Barack Obamas retorik är fantastisk.” = Barack Obama är en fantastisk talare.
2. Hur man vetenskapligt kan studera vad det är som gör att ett tal är bra
utifrån logos, pathos och ethos.
__________________________________________________________________
 En retorisk fråga är en fråga som ställs på så vis att svaret redan är givet.
Ex: Vem vill inte leva på den här planeten om 100 år?
(Talaren menar att alla självklart vill det.)
Ex: Ska vi behöva lyssna till sådant?
(Talaren menar att vi inte ska behöva det.)
”Tala är silver men tiga är guld.”
 Vad betyder ordspråket?
 Nämn en situation då det skulle passa
att använda det.
Vad kännetecknar en god talare?
Ha ögonkontakt med publiken.
Tala tydligt och inte för fort.
Variera din röst: röststyrka, tempo, gester, mimik.
Har god kunskap om det talet handlar om.
Anpassa innehållet till målgruppen.
Använd logos, pathos, ethos.
Argumentation
Tes – huvudtanke, budskap, åsikt
Argument – med hjälp av argument försöker du
övertyga andra om att din tes är rätt.
Argumenten ska stödja din tes,
(talar för din åsikt)
Motargument – argument som andra har mot din tes.
(talar emot din åsikt)
Bemöta motargumenten – tänk ut argument mot
motargumenten innan
debatten börjar.
Argumentation
Exempel:
Tes
- Vi går och badar.
Argument för
- Det är varmt.
Argument mot
- Det är så långt till sjön.
Bemöta motargument
- Om vi cyklar tar det bara fem minuter.
Partesmodellen
Arbetsgång för talare
Intellectio (Förståelse)
•
•
•
•
•
•
•
Vilka är åhörarna?
Vilken är målgruppen?
Vilket är syftet med talet?
Vad vill jag uppnå?
Vilken typ av tal ska jag framföra?
Vilket är sammanhanget,kontexten?
När och var ska jag tala?
Inventio (Uppfinnandet)
Samla stoff.
Vad vill jag med mitt tal?
Vad vill jag att åhörarna ska tänka/känna efteråt?
Frågor att ställa sig:
•
•
•
•
•
•
Vad?
Vem?
När?
Var?
Varför?
Hur?
Disposition (Disposition)
Hur ska jag presentera mitt stoff? T.ex. i kronologisk ordning.
Elocutio (Formuleringsfasen)
Innehållet, orden man använder, ska passa till:
•
•
•
•
•
•
Åhörarna
Talets syfte
Situationen
Tidpunkten
Platsen
Talaren själv
Memoria – (memoreringsfasen, minne)
Här lär man in sitt tal.
Tips för att komma ihåg sitt tal:
• Stödord
• Tankekarta
• Digitala hjälpmedel (t.ex. Power Point, Prezi)
Målet är att du ska tala fritt och inte läsa innantill.
Actio/Pronuntiatio (kroppsspråk och röst)
Här övar du på själva framförandet av talet.
 Kroppsspråk - fundera över hur du talar med kroppen.
 Rösten – öva på att betona det som är viktigt.
Emendation (reflektera över talet)
Gå igenom vad som fungerade bra respektive vad som kan göras
bättre och vad som eventuellt bör undvikas vid framtida
framföranden.
Retoriska figurer
Metaforer – en bild man använder för att beskriva något
Ex:
Ex:
Ex:
Ex:
Du är min skatt.
Fånga dagen.
Livets resa.
Bergets fot.
Liknelser – man liknar en sak med något annat (som)
Ex: Morra som en ilsken pitbullterrier.
Ex: Arg som ett bi.
Ex: Listig som en räv.
Ex: Hungrig som en varg.
Debattämnen
Det bör säljas godis i skolans café.
Det är bra med skoluniformer.
Man borde få rösta när man är 16 år.
Det är fel att äta kött.
Det är fel att göra abort.
Förbjud alla djurförsök.
Skolan ska vara frivillig efter åk 7.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards