retorik begrepp forklarade

advertisement
Retorikens begrepp
Processen från planering till framförande
Intellectio
Betyder förstå. Förstå talarsituationen - sin egen framtoning, publiken, ämnet
och tid och plats för talet - samt anpassa talets innehåll och form efter det. I alla
efterföljande steg i processen (2-7) måste man hålla i minnet vad man kommer
fram till i förståelsesteget intellectio.
Inventio
Betyder inventera och uttömma ämnet: få med allt som kan sägas, rikta sig till
både förnuft och känslor
Dispositio
Betyder ordna. Sortera och strukturera det som skall sägas: Vilken är tesen och
vilka är argumenten? Finns inledning och avslutning
Elocutio
Betyder använda vackert språk. Ge bra och effektfull språklig form åt det som
skall sägas
Memoria
Betyder minnas. Kom ihåg talet med olika trick såsom nyckelord och
associationer
Actio
Betyder agera. Framför talet med fungerande röst, tonfall, tempo, dialekt,
kroppsspråk ögonkontakt, användning av manus, med mera
Emendatio
Betyder rätta till. Justera i plan och framförande medan framförandet pågår;
hantera exempelvis störningar och dålig publikrespons
Fler begrepp. Hur man fångar och övertygar
Ta hänsyn till ethos, logos och pathos i alla steg i talarprocessen:



Balansera förnuftsstyrda argument med konkreta, känslomässiga
exempel.
Balansera ett känslomässigt ämne med nyktra förnuftiga argument.
Tänk hela tiden på hur du som framför detta framstår eftersom
lyssnarna tar till sig exakt samma budskap på olika sätt beroende på hur
de ser på dig: Är du allvarlig, humoristisk, kompetent eller kamratlig?
Ethos
den framtoning och trovärdighet man har eller skapar.
Pathos
vädja till publikens känslor
Logos
vädja till publikens förnuft
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards