Neo Aristotelisk analys

advertisement
Hannes Rönnelid
9103171170
Reta 30
Neo Aristotelisk analys - Stressade elever har svårt att lära sig.
Den insändare jag har valt att analysera publicerades i UNT 18/12-2011 av
Anders Wågström. Han menar att skolor får för lite pengar till dem som har det
svårt i svenska skolan, och hänvisar till statistik som säger att 15-20% har svårt
att klara av grundskolan, samt att majoriteten av dessa är folk som har det
jobbigt hemma och haft en tuff bakgrund. Ett annat exempel som tas upp är en är
en studie som gjorts på Gotland visade att 30 personer som inte klarade
grundskolan skulle komma att kosta Sverige 70 miljoner kronor till dess att de
blev 25 år. Slutligen kommer en summering av hans argument och en
uppmaning till handling: att ge mer pengar till skolan.
Intellectio
Personen som skrivit insändaren vill upplysa allmänheten om det problem som
han anser råder i svenska skolan. Syftet med insändaren är att påverka läsarna
till att bli medvetna om problemet och därmed verka för att ge mer pengar till
skolan.
Inventio
Författaren använder sig av två framträdande argument i sin insändare. Först
använder han sig av hjärtats argument när han pekar till att det är främst folk
som har det svårt hemma som har det svårt i skolan, vilket talar emot svenskens
tro på jämlikhet, och därmed ger stöd till det han skriver. Sedan vänder han sig
till plånbokens argument när han pekar på att om inte mer resurser ges till
skolan nu kommer det kosta oss mer i framtiden.
Dispositio
Dispositionen är tydligt uppdelad i exordium där temat presenteras. Sedan
hoppar dock skribenten så gott som över narratio och går direkt på propositio,
detta kan vara för att hålla nere längden på texten. Argumentatio och confuntatio
är blandat om med varandra medan avslutningen är tydligare uppdelade i
Hannes Rönnelid
9103171170
Reta 30
recapitulatio och Peroratio.
Elocutio
Det förkommer en del stilfigurer i texten. Vid ett ställe skriver skribenten: Här
blir Skolverket med i att skapa ”skolvärken” vilket är att använda ironi som en
stilfigur. En hel del retoriska frågor förekommer också.
Actio
Tonen i texten har focus på movere men även docere. Brist på jag finner dock
brist på delectare.
Ethos, Logos, Pathos
Man kan tilldela skribenten i visst ethos i det att han är legitimerag psykolog,
legitimerad psykoterapeut och lärare i socialkunskap och samhällskunskap.
Logos argumenten i texten förekommer framför allt som statistiken som
skribenten för fram och pathos argument förekommer framför allt i peroratio
där slutklämmen lyder ” Bästa politiker och tjänstemän, titta på alternativa
kostnader, vad ni får betala för och vad insatt hjälp till ungdomar ger.
”
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards