Vänsterskolan
Retorik
Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se
[email protected]
Retorikens grunder
• Konsten att övertyga – inte imponera
• Argument och känslor som slår an
• Tre sorters argument: ethos, logos och pathos
2
Retorikens grunder: ethos
• Din egen person
• Du ska lyssna på mig för att…
• Erfarenheter, upplevelser, uppdrag, klass,
kön, etnicitet, etc.
3
Retorikens grunder: logos
• Fakta och logiska slutsatser
• Siffror och statistik
• Referenser till forskning
4
Retorikens grunder: pathos
• Känslor och rörelse
• Ofta högt tonläge
• Ofta svulstigt språk
5
Retorikens grunder: i Vänsterpartiet
• Vänsterpartister är bra på pathos och logos
• Vänsterpartister är dåliga på ethos
• Tänk gärna extra på egna erfarenheter
6
Retorikens grunder: i praktiken
• Spalta upp argument
• Se till att ethos, logos och pathos
finns med
• Rangordna argumenten
• Näst viktigaste först, viktigaste sist
• Ta med ett motargument
7
Sammanhangen
8
Sammanhangen: olika arenor
• Större framträdanden kräver pathos
• I parlamentet talar vi lättciterat
• I partisammanhang tar vi inte i för hårt
9
Tänk på publiken!
• Vad har ni gemensamt?
• Partister eller utomstående?
• Lokalt eller nationellt?
• Subkultur eller mainstream?
10
Hur ser du ut?
11
Signalfärger
Röd står för energi och starka känslor
Gul står för värme och glädje, men också risk
Blå står för kyla och lugn
Grön står för trygghet och säkerhet
12
Kroppen
• Kroppen ska uttrycka budskapet
• Slappna av
• Låg tyngdpunkt, benen isär, fötterna
mot marken
• Rösten ska vara lugn och djup
• Jobba bort retoriska tics
13
Förbereda sig
• Bra förberedelser gör stor skillnad
• Öva tills du spyr
• Låt materialet vila i ett dygn
• Lär dig slappna av
• Gör inte ändringar precis innan framförandet
14
Genomföra
• Alla blir nervösa
• Håll dig till planen
• Leverera, inte briljera
• Om något går fel:
ta ett djupt andetag
och fortsätt prata
15
Retorik i Vänsterpartiets tjänst
• Du representerar vare sig du vill eller inte
• Framträder du inför publik bör du ta ansvar
för hur andra kan drabbas av det du säger
• Undvik kraftuttryck och hårda ord
• Tänk på vem du är: det är skillnad på hur
man uppfattar budskap från olika avsändare
16
Retorik i Vänsterpartiets tjänst
• Positiva känslor är bättre än negativa
• Hopp är bättre än hat
• Undvik byråkratiskt språk
• Vissa uttryck är så starka att de alltid slår
tillbaka på avsändaren
17
Tack så mycket!
Foton: Leo Ahmed, Bo Leinerdal
och Jöran Fagerlund
18