Konsten att hålla en intressant presentation

advertisement
Konsten att hålla en intressant presentation
Hisspresentation
Hisspresentation med hjälp av plankan
I ett kort samtal skall du leverera den information som är mest intressant och mest relevant. Tänk på den tid du spenderare i just en hiss – det är ofta inte mer än en minut. Och många människor har inte tid att lyssna länge än så, så fatta dig kort.
•
På kort tid – mellan ett par våningar i hissen.
•
Intresseväckande – du vill inte bara höra ett ”jaha”
efter du är klar.
•
Säljande – då måste du förmedla nyttan i det du gör
•
för att bli ihågkommen – du behöver skilja dig från mängden Detta är kriterierna som domarna i SM i hisspresentation har.
Nytta: Nyfikenhet: Språk:
Ihågkomst:
Jag vill få en känsla för nyttan du skapar.
Jag vill bli nyfiken på vad du gör.
Jag vill se en slagkraftig formulering som passar både för tal och skrift.
Jag vill känna att jag inte kommer glömma vad du gör.
Vinnaren 2009 Therese Johnzon Vinnande formuleringen: ” Jag hjälper ditt företag att få stopp på allt, utom utveckling och framgång…”
PLANKAN
Fakta
Logos(Plånbok)
Ethos,Pathos(Känsla)
Egna tankar,
Känslor
Fakta: Vad kan jag?
Logos: Var hoppas jag mitt engagemang skall leda?
Pathos/Ethos: Hur vill jag att andra skall få det med
hjälp av mitt engagemang?
Tankar/känslor: Varför jag tagit på mig detta uppdrag?
Logos
Ethos/Pathos
Nyttigt
Moral(Hur)
Lönsamt
Etik(Vad)
Enkelt
Tryggt
Ekonomiskt
Utveckling
Konkurenskraftigt
Hopp
Kvalitet
Säkert
Tillväxtskapande
Rädsla
Vetenskapligt
Rättvisst
Effektivt
Hat
Realistiskt
Rädsla
Flexibelt
Hälsa
Pedagogiskt
Gemenskap
ÖVA, ÖVA, ÖVA, ÖVA
När du vet vad din hisspresentation skall innehålla är
det bra att:
•
•
•
•
Öva på att säga den högt. Du kommer antagligen
märka om något känns fel och behöver förbättras.
Variera rösten och använd dig av ett naturligt
kroppspråk..
Öva tills dess att du är bekväm i din presentation,
men inte så att du kan varje ord utantill. Om du
skulle glömma bort vad du skall säga är det bättre
att komma ihåg din presentation som “stolpar”.
Be dina vänner om feed-back och kritik. Det
kommer att hjälpa dig att veta om din presentation
innehåller för mycket, eller för lite, information. Att
öva mycket kommer att hjälpa dig att utföra
presentationen bra och naturligt när det väl är dags.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards