Argumentation
• Tes – den ståndpunkt man argumenterar för
eller mot kallas tes. De skäl man anför för och
mot kallas för argument.
• För att ett argument ska vara bra måste det
uppfylla två kriterier.
Är argumentet ett sakpåstående ska det vara
sant eller sannolikt. Är argumentet en värdering
ska det vara ’rimligt’.
Argumentation
• Argumentet måste också ha med saken att
göra, det måste vara relevant. Irrelevanta
argument är en belastning för tesen.
Ex. Det är bra att äta ärtor därför att Elfsborg
leder allsvenskan.
Ex. Filosofi är ett flummigt ämne, det säger
kyrkoherden i Torup.
Argumentation
• Hur ser ett relevant argument ut?
De kan vara Logiska:
Ex. A är miljonär. Alla som har en nettoförmögenhet på
över en miljon är miljonärer.
Sannoliksbaserade
Ex: A är miljonär för hon har dyra kläder, ett stort hus i
Askim och en stor BMW.
(Inte lika säkert).
Underförstådda satser också när argumenten består av
värderingar.
Ex. A är elak, därför att A slår och mobbar.