Instruktion till prov i filosofi
Del 1
Du ska kunna förklara vad en tes, ett argument, och en relevansinvändning är.
Du ska också kunna visa dina kunskaper genom att ta ut tes, argument, motargument
och en relevansinvändning i mindre texter som du får på provet.
Till din hjälp har du materialet med utskriften från en Power Point som du fick sist.
Det ligger även på min hemsida. Även i texten om språk som du fick står det en del
om argumentation. Där står det mest om sådant som man bör undvika när man
argumenterar, och det ska du också veta.
Del 2
Du ska även kunna visa på olika typer av definitioner och särskilt förklara varför det
kan vara viktigt att definiera begrepp. En bra definition ringar precis in betydelsen
hos ett ord, men en definition kan lätt bli för vid eller för trång. Ibland kan det också
vara så att en definition kan användas i syfte att övertala oss om ett eller annat. Du
ska själv kunna definiera begrepp och även känna igen en alltför vid eller en
alltför trång definition.
Ord kan vara mångtydiga och vaga. Du ska kunna redogöra för vad vaghet och
mångtydighet innebär och illustrera med exempel.
Språket kan sägas ha många olika funktioner och i den text som du har fått finns det
flera exempel på det. Du ska kunna visa några sådana funktioner och belysa dem med
exempel. Tänk inte på alla svåra ord här. Det spelar ingen roll om det står att
språket har en expressiv funktion. Man förklarar ju sedan i texten att det betyder att vi
uttrycker känslor med hjälp av språket och då räcker det att du skriver så.
Det står en del annat i texten också och du ska givetvis vara beredd att svara på
frågor på allt som står där även om det som jag skrivit här är det viktigaste. Texten
om språket är ju inte särskilt lång så det går säkert fint.
Du har alltså två häften som du ska jobba med inför provet. Dels utskriften från
Power Point om argumentation, dels texten där det handlar om språk, definitioner
och argumentation.
________________________________________________
På min sida finns de texter som vi har arbetat med i klassrummet under
argumentationsdelen. Jag har nu kommenterat dem så att du ser var tesen finns, och
var du finner andra delar. Du kan använda dem för att träna. De bästa exemplen för
att börja fundera finns dock i Power Point-utskriften. De är enklare.