Moment i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1, samt Svenska

Moment i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1, samt
Svenska som andraspråk 2 (läsår 2014/2015)
Tala
-
Muntliga redovisningar, t ex tema MOD
Presentationsteknik
Argumentation och diskussion
Retorik
Nationellt prov – april/maj 2015 (den som läser på en termin skriver ht 2014)
Skriva
- Olika slags texter för kommunikation, lärande och reflektion, t ex tema MOD
- Recension, referat, argumentation, insändare
- Berättarteknik
- Nationellt prov – april/maj 2015 (den som läser på en termin skriver ht 2014)
Läsa
- Skönlitteratur av olika tider och författare, t ex tema MOD
- Gemensam läsning av noveller/texter med gemensam diskussion/seminarium, t ex
tema MOD
- Centrala motiv och stilbegrepp
- Medeltiden (gemensamt) och Svenska författare, Strindberg och framåt?
- Nationellt prov – april/maj 2015 (den som läser på en termin skriver ht2014)
Språket
- Grammatik; Satsdelar  Prov
- Språkriktighet
- Dialekter och Sociolekter
- Jämförelser mellan svenska språket och elevens modersmål (SVA1, SVA2)