Börja med att förklara vad som har hänt

advertisement
Att skriva en argumenterande text/tal
När du nu har samlat dina argument för och emot ditt ämne som du har valt
ska du börja skriva ihop din text. För att det ska bli riktigt bra bör du ha en
struktur för det du tänker skriva eller säga. Då ska du göra på följande sätt:
1. Gör en rubrik
Din tes, alltså det som är din huvudtanke eller åsikt, kan vara rubriken.
Ofta uttrycks den som en uppmaning, t.ex. ”Använd
armbrytningsbordet!”
2. Börja med att förklara vad som har hänt
Gör en inledning på ett antal meningar där du förklarar vad det är som
har hänt, så att den som lyssnar eller läser förstår vad det hela handlar
om.
För ett tag sedan så köpte och prövade skolan ett armbrytningsbord
som sedan ställdes undan samma dag. Detta tycker vi i klass 7M2
är trist och slöseri med pengar.
3. Presentera din tes/åsikt
Nu skriver du vad det är du tycker och presenterar din tes eller åsikt.
Vi vill att ni rektorer eller de ansvariga för detta ska ställa tillbaka
armbrytningsbordet.
4. Argument för och emot
Nu är det dags att börja skriva varför du tycker att man ska göra si eller
så. Efter att du har skrivit ett förargument kan du också passa på att
försöka tänka dig in i vad motståndaren skulle kunna tänka och ta upp
det direkt efter ditt förargument. Det är ett effektivt sätt att liksom tysta
motståndaren redan i din egen argumentation.
Vi har hört att skolan har ställt undan armbrytningsbordet för att man
kan skada sig på det. Borde ni inte ha tänkt på riskerna innan ni köpte
det? Om det är så farligt, skulle man inte kunna sätta upp information
och bilder som visar hur man ska göra? Vi vill kunna ta egna risker och
det finns faktiskt fler farliga saker här på skolan, som t.ex. i träslöjds- och
syslöjdssalen och stentrapporna. Oavsett om vuxna finns där eller inte, så
sker det olyckor ibland. Om en vuxen finns vid armbrytningsbordet så
kanske det minimerar riskerna för skador. I cafeterian finns alltid någon
vuxen som skulle kunna hålla koll på vad som händer.
Vi tycker också att det bör finnas fler och roligare aktiviteter på rasterna.
Alla elever kan inte spela pingis för att det inte finns tillräckligt med
racketar eller så kanske man inte kan spela, därför tycker vi att ni ska ta
fram armbrytningsbordet så att fler kan ha något att göra. Om eleverna
har fler roliga aktiviteter så tror vi att det också går bättre på
lektionerna.
Skolan har dessutom redan betalat en massa pengar för bordet.
Pengarna ska ju gå till något bra och inte till något vi inte använder
Om vi inte använder bordet så har skolan slösat bort en massa pengar.
Tycker ni att det var en bra investering? Om bordet inte används, så kan
man ju lika gärna sälja det.
5. Avsluta med att upprepa din tes/åsikt
Plocka fram armbrytningsbordet nu och låt oss elever få dra nytta av det
som skolan ändå redan har betalt för!
6. Skriv under med ditt namn eller din signatur
Klass 7m2
Download