Att leda och delta i samtal

advertisement
Att leda och delta i samtal
Att tänka på inför det muntliga nationella provet i svenska
Leda diskussionen.
Tänk på att:





Läs upp diskussionsfrågan.
Inled med din egen åsikt och ge sedan ordet till en av de andra gruppdeltagarna.
Delta själv i diskussionen även när du är samtalsledare, men inte rollen som ämneshållare.
Se till att alla får komma till tals. Som samtalsledare har du uppgiften att uppmuntra de andra
gruppdeltagarna att dela och komma med bidrag i diskussionen. T.ex. "Håller du med om vad X
säger, eller anser du att...?"
Avsluta diskussionsfrågan genom att sammanfatta några saker som ni tog upp.
Delta i diskussionen.
Tänk på att:







Inte bara ge en åsikt. Svara dessutom alltid på frågan VARFÖR du tycker som du tycker.
T.ex. "Jag anser att... Detta anser jag därför att...".
Ställ frågor till klasskompisarna. Ifrågasätt eller uppmuntra vad de andra säger med hjälp av
konstruktiva åsikter, frågor eller argument. T.ex. "Jag kan förstå att du tycker som du gör eftersom...
Men jag tycker faktiskt... Det är min åsikt eftersom...".
Bygg vidare på vad din klasskompis talade om och ge egna åsikter om det. T.ex. "Det du sa om
X håller jag med om därför att...".
Försök vidareutveckla och fördjupa samtalet. T.ex. genom att vidga diskussionen och börja
tala om något närliggande ämne eller aktuell händelse i samhället.
Berätta om egna erfarenheter som du kommer att tänka på när du läste texten.
Diskutera frågan utifrån olika perspektiv. "Å ena sidan... Fast å andra sidan...".
Ge konkreta exempel från texten och resonera med hjälp av exemplet.
Tänk även på att:



Avbryt inte när andra pratar!
Vänta på din tur. När du vill komma med en åsikt eller ett argument; be om ordet, t.ex.
genom att vifta med handen och lita på att samtalsledaren ger dig ordet.
Tala så tydligt som möjligt och visa att du är engagerad när du talar inför de andra.
Exempel på nyttiga fraser att använda:
-
”När jag läste detta kom jag att tänka på…”
”Jag håller med Barry om att… Men jag håller inte med om att…
”Jag håller med eftersom… Men jag håller inte med för att jag har läst…”
”Jag har egna erfarenheter av detta eftersom… Just därför tycker jag att…”
”Å ena sidan anser jag att… Å andra sidan tycker jag att…”
Download