Skrivuppgift: Debattartikel Fil

advertisement
Skrivuppgift: En debattartikel
Plötsligt inträffar något som får hela världen i gungning. Det kan vara en
naturkatastrof, ett krig som utbryter eller ett avtal som sluts. Den nätbaserade
tidningen Sverige.nu har bett sina läsare skicka texter där de argumenterar för en åsikt.
Du har bestämt dig för att skicka in en debattartikel om en händelse som du tycker är
viktig att minnas. Du ska alltså argumentera för varför det är viktigt att både du själv
och andra minns just den här händelsen. Vilken händelse du vill skriva om bestämmer
du själv.
Rubrik: Glöm aldrig detta
Hur skriver man en debattartikel?
En debattartikel skriver man om man vill framföra en åsikt. En debattartikel har ett ställningstagande
och den som skriver argumenterar för sin åsikt – man är ute efter att påverka och övertyga.
Debattartiklar kan byggas upp så här:
• Ställningstagande/din åsikt (tes)
• Inledande fråga (Hur är det då egentligen?)
• Exempel
• Argument (för din tes)
• Motargument
• Bemötande av motargument
• Slutsats
Ofta utgår debattartikeln från ett aktuellt ämne och det är viktigt att du som skriver är insatt i ämnet.
Detta var en översikt. Följ enkelt dokumentet ”skrivmall” när du skriver.
Download