FISKEMUSÉET

advertisement
Hönö
Sörns 8/8
Suntour 20/6
the Poodles 3/7
Skyscraper 26/7
Linda Bengtzing 4/7
Björn Rosenström 10/7 Sator Trio acoustic 29/7
Hardcore Superstar 27/6 Stefan Andersson 26/9
Paul Di’anno 22/7
No Tjafs 12/9
CORRODED 1/8
Defueld 21/8
JävlarAnamma 22/8
Handsome
18/7
Spectres Of Quo 29/8
Top
Cats
5/9
UGGLA Forever 25/7
Partypatrullen 8/7
Siphon Fuel 19/9
2015
FISKEMUSÉET
ÖPPET DAGLIGEN 10 –18 HELA SOMMAREN
HÖNÖ KLOVA HAMN • TEL 031-96 89 94 • VÄLKOMNA!
Fisk från havet har alltid varit betydelsefulla
naturresurser för Öckerö-öarna. Fisk är förknippad med kulturhistoria och samhällsutveckling på många olika sätt.
Idag svarar fiskare från Öckerö-öarna tillsammans med
sina kolleger i Göteborgs södra skärgård för sjuttiofem
procent av all fisk som fångas i Sverige.
Öckerö Gymnasieskola har inriktningarna Den seglande
gymnasieskolan, fiske- och sjöfartsteknik, marinbiologi,
maskin- och sjöfartsteknik.
Varven i Öckerö kommun har gamla anor och är idag
bland de mest expansiva.
– Runt Öckerö-öarna fiskas alla i Kattegatt förekommande arter, här presenteras några av de vanligaste.
TORSK vikt upp till 10 kg i våra svenska vatten.
SILL i våra vatten blir 25-35 cm.
Sill och strömming är samma art.
KOLJA vanligtvis ligger vikten på 0,5-3 kg här.
VITLING medlem i torskfamiljen.
MAKRILL vacker snabbsimmare, hör till våra
mest lättidentifierade fiskar. Vanlig vikt på ca 0,5 kg.
RÖDSPÄTTA –
mest populär av våra
svenska plattfiskar.
RÖDTUNGA
vanlig storlek i våra
vatten är 0,3-1 kg.
ILLUSTRATIONER: PÅL THOMAS SUNDHELL
LOK ALBL ADET JUNI –AUGUSTI 2015 NR 6
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫31
Download
Random flashcards
Create flashcards