kristendom-i-sverige-16

advertisement
KRISTENDOM I SVERIGE –
från enhet till mångfald
Vi arbetar med följande förmågor:
 Analysera kristendom och judendom samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i
samhället.
 Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
 Söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Läromedel: läroboken sid 128 -151
Filmer
Planering:
Måndag so Tisdag so
+ svenska
v.47
v.48
Arbeta med
frågorna på
sidan 151
Svenska
kyrkan idag/
par-uppgift
Musik
Begrepp/
frågor
Onsdag so
Torsdag
svenska
Källuppgifter Par-uppgift
sid 132 +
frikyrkor
134
Prov
Redovisning
av paruppgift
Fredag
svenska
Redovisning
av ”En
komikers ..”
England
Download