Religion åk 7 HT-2015 G.T och judendomen Syfte: Genom

Religion åk 7 HT-2015
G.T och judendomen
Syfte:
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:





analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar
och bruk inom dessa,
analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i
samhället,
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån
etiska begrepp och modeller, och
söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas
relevans och trovärdighet. (lgr 11)
S. 82-91
Skapelseberättelsen
Syndafallet
Syndafloden
Babels torn
S. 92-94
Abrahams betydelse som stamfader för israeliter och araber.
Innebörden i det Gud säger till Abraham; ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land
som jag ska visa dig”
Patriarkerna
Varifrån kommer namnet Israel, enligt Bibeln?
S. 98-102
Fångenskapen i Egypten
Mose
Uttåget
Förbundet med Gud
De tio budorden
S. 130-132
Israel – den judiska staten S.135
Varför är landet Israel så viktigt för det judiska folket?
Var bor de flesta judar?
Vem är jude?
Att leva som jude idag?
Vilodagen – Sabbaten
Synagogan
Fundamentalister/ortodoxa/liberala/sekulariserade/
Förhållandet mellan judar och kristna