Judendomen faktatext knoddsen

advertisement
Davidsstjärnan
Judendomen
Judendomen är en av de fem världsreligionerna trots
att den är väldigt liten jämfört med de övriga. Detta beror
på att judendomens historia är väldigt tätt sammanflätad med både
kristendomen och islam. Dessa tre religioner delar många berättelser och Jesus
var exempelvis jude och judarnas bibel (Tanak) är till stora delar samma som den
första delen, gamla testamentet, i de kristnas bibel.
Runt omkring världen finns det cirka 14-18 miljoner judar.
Det är lika många människor som det finns i två Sverige.
De allra flesta judar bor i Israel eller USA. Israel är det enda landet i världen som
räknas som judiskt.
För att räknas som jude måste man vara född av
en judisk mor. Detta gör att judendomen inte
bara är en religion utan att en jude
också tillhör det judiska folket.
Mose och de
tio budorden
Regler
Som alla religioner har judendomen regler som en
troende jude ska följa. Där finns bland annat
samma tio budord som inom kristendomen
som Mose fick av Gud under judarnas vandring i
öknen efter flykten från Egypten.
Andra regler som finns är att maten ska vara
koscher. Det innebär att man inte får äta gris,
skaldjur eller blodmat (mat gjord på blod,
exempelvis blodpudding).
En annan regel är det förbund som görs mellan judiska pojkar och Gud då de på
sin åttonde levnadsdag blir omskurna. Detta innebär att förhuden på snoppen tas
bort.
Högtider
Judendomen innehåller precis som andra religioner många högtider. En av dessa
är Pesach. Det är den judiska påsken och den firas till minne av judarnas uttåg ur
Egypten.
Sabbaten är en annan högtid. Den firar man varje helg från solnedgången fredag
kväll till solnedgången lördag kväll. Under sabbaten får man inte utföra något
arbete. Sabbaten firas till minne av skapelsen av världen.
Rabbin med kippa
på huvudet
Den judiska kyrkan kallas för
synagoga. Där leder en rabbin
(präst) församlingen. Mycket av
gudstjänsten hålls på hebreiska
vilket är det språk som judarna
har talat genom historien.
När judiska män går i synagogan
bär de en kippa som är en slags
huvudbonad. Den ska
symbolisera vördnad till Gud.
Stockholms
synagoga
Historia
Genom historien har judarna saknat ett eget land och har vid många tillfällen blivit
utsatta för övergrepp och orättvisor. Judarna har bland annat blivit beskyllda för
att ha orsakat pesten.
Värst var det dock under andra världskriget då judarna förföljdes och mördades i
miljontals av nazisterna. Totalt dog cirka sex miljoner judar i förintelsen.
Efter andra världskriget fick judarna 1948 tillbaka
Israel som är det land som judendomen
härstammar ifrån. Detta har dock lett till massor av
konflikter och krig med de människor som bor där
och detta håller på fortfarande idag.
Ps. Glöm inte att judar precis som i alla andra
religioner är mer eller mindre troende. En del följer
alla regler slaviskt, andra följer knappt några.
Ps 2. Judendomens historia är en viktig del av
judendomen, den har du skrivit ner massa
spännande om i din SO-bok som är bra att kunna
till provet!
Download