Svenska kyrkan Fridlevstads församling Tema 12 om Kyrkan och din

advertisement
Svenska kyrkan
Fridlevstads församling
Tema 12
om Kyrkan och din konfirmation
Ordet ”Kyrka”
Våra vanliga ord som t ex. kyrka, kirke, church...iglesia, igreja, chiesa, église
kommer från grekiskan ”ekklesia” eller från latinen ”ecclesia”
Vad är det som gör oss till kyrka enligt denna text?
Vi läser i Apg 2: 41 – 42
Kyrkan bildas där två eller flera är samlade till bön och gudstjänst i Kristi namn (Läs i Matt 18:20)
Kyrkan blir konkret och synlig för andra därför att:
 det är genom dopet som man tillhör kyrkan (jfr med Matt 28: 19)
 man vill ta del av den kristna undervisning
 man hjälper varandra och delar med sig till andra
 man firar mässan (gudstjänst) tillsammans
Tre olika sätt att förstår Kyrka?
Kyrkan som en byggnad
Besöka en kyrka och kolla på kyrkliga inventarier ,
vapenhus, bänkar, altaret, altarring, predikstolen,
sakristian, kyrkogård
Kyrkan
är
överhuvudtaget
församlig som firar mässan
en
Vi sjunger, ber och firar nattvarden och
dopet tillsammans för att förstärka vår
tro på Jesus
Det är den viktigaste förståelse av kyrkan: kyrkan är Ett folk [1 Pet 2: 9]; en kropp [1 Kor 3: 6-9]
Den finns därför att människor förenas i den gemensamma tron på Jesus Kristus. Han är vinstocken
och vi grenarna [Joh 15: 1-10, SÄRSKILT VERS 5]
Kyrkan som Organisation
Olika
kristna kyrkor
Den världsvida kyrkan: alla kristna
kyroorganisationer som står för
det som vi läser i Trosbekännelsen.(se Tema 9)
Vi kristna har olika uppfattningar om den del frågor och därför finns det så många olika olika
grenar eller kyrkofamiljer grenar inom kristendomen. Var och en har sin egen juridisk och
ekonomisk organisation.Det pågår en dialog mellan olika kristna kyrkoorganisationer.
Uppgifter:
1. Gå in på www. Svenska kyrkan.se och bläddra i den. Vad sägs här om dopet?
Redovisning:
2. Sök i någon Uppslagsbok eller Googla och ta reda tre andra kristna kyrkoorganisationer i
världen? (T ex romersk-katolsk kyrkan)
Redovisning: Jag kollade på följande tre kyrkor
1. …...............................................................................................
2....................................................................................................
3. …..............................................................................................
Något jag vill säga om dessa? ….........................................................................
Vad betyder ordet Konfirmation?
Du blev döpt en gång.... Du vill bli ”konfirmerad” nu...
ordet kommer från latinet ”CONFIRMARE” och det betyder att genom din tro på
Jesus Kristus
vill Han
stödja dig
befästa dig
styrka dig
bekräfta dig
I ditt dop
och genom det får DU
1. del av kyrkans tro och tradition (Du blev medlen i kyrkan när du döptes)
2. del av Gud ”hemligheter och gåvor” för alltid, alltså Den Helige Andes 9 frukter
enligt Gal: 5: 22. Dessa frukter är som små frö som kan gro i ditt inre när du lever med Guds
Kärlek
Tålamod
Trofasthet
Glädje
Vänlighet
Ödmjukhet
Frid
Godhet
Självbehärskning
3. och därefter sänder Gud dig ut genom kyrkan för att leva bland människor (enligt Matt 28: 16-20
den s.k. ”dopbefallningen”)
Konfirmationen är alltså
Ditt svar till Gud, vår Fader som gav Dig del av sitt liv vid dopet för att Du ska leva ditt eget
liv i Kristus fotspår och låta dig ledas av hans Helige Andes kärlek
(Se på Tema 9)
Detta Tema är sammanställd av
Kh Andrés Prieto
präst i Svenska kyrkan
Fridlevstad, 2011
Download