Varför finns det så många kristna kyrkor

advertisement
Varför finns det så många kristna kyrkor? Varför kan det inte bara finnas en när vi nu tror på
samma Gud och Frälsare? Det är en fråga som många av oss hört eller ställt. Kommande
söndags tema är Enhet i Kristus och vi har anledning att fundera vidare kring vad enhet
egentligen är. Hade det verkligen varit bra om det bara funnits en enda kristen kyrka? Hade
det verkligen rymt olika människor med olika behov? Har det egentligen någonsin varit så att
det endast funnits ett sätt att vara kristen på eller kan vi hitta uttryck för mångfald redan i
Bibeln? Tänk om det ändå så att vi som olika kristna församlingar och individer är olika,
precis som syskon i en familj är olika. Tänk om Gud ser med glädje på att det finns många
olika kristna kyrkor, traditioner och tolkningar därför att det ger uttryck för storheten i Guds
väsen. Så som det är gott att det finns många rum i himlen så är det också är gott att det finns
många rum på jorden, rum att leva och växa i. Kanske kan enhet vara möjlig inte trots, utan
tack vare mångfald. Olika människor i olika livssituationer tolkar Bibeln och den kristna tron
på olika sätt. Det är vackert. Låt oss bevara och omhulda det. Det har med vår i skapelsen
givna tankefrihet att göra. Gud är stor och tolerant. Låt oss också vara det…
Download