TISDAG 27.9 12 Prästförbundets årsmöte 12.30 Lunch 13.30

advertisement
TISDAG 27.9
12
Prästförbundets årsmöte
12.30
Lunch
13.30
Inledningsandakt i auditoriet
Synodalmötets öppnande
”Lutherdom och karismatiska rörelser – hur ska modern kristendom relatera till andevärlden?”, Mika
Vähäkangas
Praktisk information om seminarierna
15.15
Eftermiddagskaffe
16-17.30 Seminarier
19-21.15 Festmiddag
21.30
Kvällsmässa med parentation i Sta Maria
ONSDAG 28.9
9
Morgonandakt i auditoriet
9.15
Läge och tendenser i stiftet, biskop Björn Vikström
10
Förmiddagskaffe
10.30-12 Seminarier
12
Lunch
13.30
”Andlig träning i luthersk tradition – om rättfärdiggörelsens frön och frukter”, Karin Johannesson
14.30
Synodalmötesförhandlingar och information
- synodalfonden,
- nytt skriftsskolprogram 2017
- ev. övriga aktuella ärenden
15.30
Avslutning, biskop Björn Vikström
16
Kaffe och hemresa
SEMINARIER
Välj 2 seminarier och 2 reservseminarier (sammanlagt 4) i prioriteringsordining av seminarierna nedan.
A1
Nåd och motstånd. Att vara kyrka i konsumtionssamhället.
Patrik Hagman fortsätter att utmana folkkyrkan och oss som enskilda. Kan kyrkan vara
motkultur och den kristne en ansvarsfull konsument?
A2
Gudomlig ordning, patriarkal struktur eller eftertraktad rättighet – äktenskapet i förändring
Emma Audas och Björn Vikström samtalar om äktenskapet.
A3
Kyrka i rörelse, friskvård
Vill du testa din grundkondition med Johan Mullo, kom med! Träningskläder för
uteaktiviteter medtas.
A4
Vår kyrka och nyandlighet
Pekka Hiltunen är en av våra största experter på New Age och religionsmöten, kom och
diskutera!
A5
Kulturkrockar i vår globala värld – hur bemöta kristna som inte genomgått upplysningens
avförtrollning? (Mika Vähäkangas)
Den globala lutherdomen omsluter kristna som mycket konkret upplever andevärlden och
kristna som präglats av upplysningens vetenskapssyn. Hur påverkar detta förståelsen av den
lutherska identiteten och enheten?
A6
I periferins centrum - Om prästens roll i nordisk film (Sofia Sjö)
Mänsklig i sin svaghet eller världsfrånvänd i sin fromhet? Hur porträtteras kyrka och präster i
nordisk film?
A7
Möte med islam eller mötet med en muslim
Religioner kan inte mötas om inte människor möts. Seminariet med Laura Wickström
behandlar en av kyrkans centrala utmaningar i dag.
A8
Prästkallet och existentiell hälsa
Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra, Virva Nyback
A9
Livshållningen hos såväl medlemmar inom konservativa kristna kretsar samt kristna HBTQaktivister
Som kristna påverkas vi av värderingarna i de sammanhang där vi rör oss. Peter Nynäs har
jämfört livshållningen hos grupper som tycks stå långt från varandra teologiskt.
A10
De kristna kyrkornas användning av internet
Vad är egentligen målet för kyrkornas satsningar på sociala medier? Marcus Moberg har
grävt i strategidokument och utbildningsmaterial och hjälper oss tillsammans med Simon
Lampenius att kritiskt reflektera över hur de förverkligas.
A11
Nya psalmbokstillägget
Kom med och bekanta dig med de nya melodierna tillsammans med Anna-Maria Böckerman
och Jan Hellberg.
A12
Bakom smörgåstårtan - om det kanske alltför personliga förrättningssamtalet
Vågar vi samtala om det som verkligen är viktigt, eller väljer vi bara psalmer? Maria
Sundblom Lindberg inspirerar och uppmuntrar till diskussion.
A13
Skriftsskolplanen 2017 (Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog)
Kyrkan lanserar år 2017 en ny läroplan för skriftskolundervisningen. Maria BjörkgrenVikström och Stefan Myrskog berättar mera.
A14
Finns det nåd i GT
Bibelstudium. Magnus Riska drar ihop trådarna i Gamla och Nya testamentet. Ta gärna med
din Bibel.
A15
Luther som befrielseteolog
Tog Luthers spikar slut? Karin Johannesson reder ut begreppen och utmanar oss att föra
reformationsprojektet vidare.
Download