seminarier

advertisement
SEMINARIER, Synodalmötet i Åbo 27-28.9.2016
Välj 2 seminarier och 2 reservseminarier (sammanlagt 4) i prioriteringsordining av seminarierna nedan.
A1
Nåd och motstånd. Att vara kyrka i konsumtionssamhället.
Patrik Hagman fortsätter att utmana folkkyrkan och oss som enskilda. Kan kyrkan vara
motkultur och den kristne en ansvarsfull konsument?
A2
Gudomlig ordning, patriarkal struktur eller eftertraktad rättighet – äktenskapet i förändring
Emma Audas och Björn Vikström samtalar om äktenskapet.
A3
Kyrka i rörelse, friskvård
Vill du testa din grundkondition med Johan Mullo, kom med! Träningskläder för
uteaktiviteter medtas.
A4
Vår kyrka och nyandlighet
Pekka Hiltunen är en av våra största experter på New Age och religionsmöten, kom och
diskutera!
A5
Kulturkrockar i vår globala värld – hur bemöta kristna som inte genomgått upplysningens
avförtrollning? (Mika Vähäkangas)
Den globala lutherdomen omsluter kristna som mycket konkret upplever andevärlden och
kristna som präglats av upplysningens vetenskapssyn. Hur påverkar detta förståelsen av den
lutherska identiteten och enheten?
A6
I periferins centrum - Om prästens roll i nordisk film (Sofia Sjö)
Mänsklig i sin svaghet eller världsfrånvänd i sin fromhet? Hur porträtteras kyrka och präster i
nordisk film?
A7
Möte med islam eller mötet med en muslim
Religioner kan inte mötas om inte människor möts. Seminariet med Laura Wickström
behandlar en av kyrkans centrala utmaningar i dag.
A8
Prästkallet och existentiell hälsa
Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra, Virva Nyback
A9
Livshållningen hos såväl medlemmar inom konservativa kristna kretsar samt kristna
HBTQaktivister
Som kristna påverkas vi av värderingarna i de sammanhang där vi rör oss. Peter Nynäs har
jämfört livshållningen hos grupper som tycks stå långt från varandra teologiskt.
A10
De kristna kyrkornas användning av internet
Vad är egentligen målet för kyrkornas satsningar på sociala medier? Marcus Moberg har
grävt i strategidokument och utbildningsmaterial och hjälper oss tillsammans med Simon
Lampenius att kritiskt reflektera över hur de förverkligas.
A11
Nya psalmbokstillägget
Kom med och bekanta dig med de nya melodierna tillsammans med Anna-Maria Böckerman
och Jan Hellberg.
A12
Bakom smörgåstårtan - om det kanske alltför personliga förrättningssamtalet
Vågar vi samtala om det som verkligen är viktigt, eller väljer vi bara psalmer? Maria
Sundblom Lindberg inspirerar och uppmuntrar till diskussion.
A13
Skriftsskolplanen 2017 (Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog)
Kyrkan lanserar år 2017 en ny läroplan för
BjörkgrenVikström och Stefan Myrskog berättar mera.
A14
skriftskolundervisningen.
Maria
Finns det nåd i GT
Bibelstudium. Magnus Riska drar ihop trådarna i Gamla och Nya testamentet. Ta gärna med
din Bibel.
A15
Luther som befrielseteolog
Tog Luthers spikar slut? Karin Johannesson reder ut begreppen och utmanar oss att föra
reformationsprojektet vidare.
Download