Kursplan Samhällskunskap A vid Walthers Gymnasium i Västerås

advertisement
Religion A
Maria Zachrisson
Kristendom
Besvara följande frågor enskilt. Ange källor!
G-nivå
1. Förklara vad ordet ”Kristus” betyder?
2. Vad i den kristna tron har alla kristna gemensamt?
3. Vilka händelser under Jesu liv är viktigast för de kristna?
4. Vad menas med det Nya Testamentet och vad kan man läsa där?
5. Hur kan kristna förklara det ondas existens?
6. Varför inträffade syndafallet? Vilka blev konsekvenserna?
7. Förklara vad som menas med treenigheten.
8. Beskriv hur kristna ser på människan.
9. Hur ser de kristna på vad som händer efter döden?
10. Beskriv människans livssituation utifrån begreppen
a) gott och ont
b) ansvar
11. Vad menar de kristna med frälsning?
12. Förklara vad som är utmärkande för Jesu etik.
Fördjupning
1. Den kristna treenighetsläran kan verka motsägelsefull och svår att förstå. Vilka
invändningar mot den kan judar och muslimer tänkas ha?
2.
I kristen tradition är bilder och framställningar av Jesus vanliga. Även Gud avbildas
om än inte lika ofta. Sådana avbildningar är enligt judar och muslimer förbjudna.
Varför skiljer sig religionerna så mycket i denna fråga?
3.
Inom etiken talar man om olika etiska modeller: pliktetik, konsekvensetik och
sinnelagsetik. Vilken etisk modell stämmer den kristna etiken bäst in på, och varför?
Download