Abrahamitiska religioner

advertisement
Abrahams barn
Tre religioner- de
abrahamitiska religionerna
• Judendom
• Kristendom
• Islam
Vem var Abraham?
• Levde ca 1800 f.Kr.
• Han är ”urfadern” till alla
tre religioner
• Ingick i ett förbund med
Gud
• Två söner, Isak och Ismael
Judendom, Kristendom, Islam
• Monoteistiska religioner
• Patriarken Abraham
• ”Kusiner”
• Jerusalem
• Bokens folk
Judendom
•
•
•
•
•
•
Tanak- den judiska ”Bibeln”
Torah 1-5 Mosebok
Sabbaten
 firas på en lördag och man samlas i synagogan
och läser Talmud och Torah
Omskärelse
 Manlig omskärelse som ett tecken på förbundet
mellan Gud och mannen
Rabbi = judarnas präst
Synagoga = judarnas samlingsplats (jämför kyrka)
Profeter
• Abraham
 Urfadern
• Moses
 Befriade det judiska
folket
 10 budorden
• Jesaja
• Jeremia
Högtider
• Pesach – judisk påsk
•
•
•
firas för att minnas
uttåget ur Egypten
Rosh Hashanajudiskt nyår
Yom Kippurförsoningsdagen
Chanukka- infaller
nära julen
Kristendom
• Jesus- Guds son,
Messias, Frälsaren
• Religionen sprids i
hela världen av
Jesus lärjungar
• Världens största
religion
• Bibeln
• Kyrka på söndagar
• Armenien accepterar
•
kristendomen som
statlig religion 303 e.
Kr.
Kristendomen breder
ut sig i Romarriket
under Konstantins
styre.
Tre inriktningar
• Katolska kyrkan
– Störst av alla inriktningar
– Påve
– Vatikanen
• Ortodoxa kyrkan
– Rysk, serbisk, grekisk, syriansk m.fl.
– Patriark
– Ikoner
• Protestantiska kyrkan
– Martin Luther
– Yngst och minst av inriktningarna
Högtider
• Jul
– Jesus födelse
• Påsk
– Jesus död och
återuppståndelse
• Kristi
Himmelfärdsdag
– Dagen då Jesus
färdades till himlen
Islam
• Betyder underkastelse
• Uppkom på 600-talet i
•
•
•
Saudi Arabien
Koranen
1,2 miljarder
muslimer
Moské
Profeterna
• Muhammed
–
–
–
–
Guds profet
Levde ca 570-632 e.Kr.
Fick uppenbarelse av ängeln Gabriel
Budskapet skrevs ned i Koranen
• Jesus
– den 24:e profeten
• Abraham och Ismael
– Tros ha återuppbyggt Kaba efter Adam
Islams fem pelare
• Trosbekännelsen
• Fastan
•
•
•
– Muslimer fastan under Ramandan
– Eid al-fitr
Tidebönen
– Bönematta riktad mot Mecka
– Imamen (”präst”) leder bönen
Den religiösa avgiften
– Allmosan
Vallfärden till Mecka
– Besöka Kaba en gång i livet
Abraham
Judendom
Moses
Jesus
Tanak
Kristendom
Muhammed
Bibeln
Synagoga
Rabbin
Islam
Koranen
Kyrka
Moské
Präst
Imam
Download