Jämför olika religioner ​ Kristendom

Jämför olika religioner
​ Kristendom
​
​Judendom
​
​Islam
Tro
Vad är viktigt inom religionen?
Skapelse
Kristna tror att Jesus är Guds
son och att han dog på korset
och uppstod igen. Tror du på
Jesus blir du frälst (kommer till
himlen när du dör).
Det finns bara en gud och han
har skapat allt som finns i
världen.
Judar tror på livet efter döden.
Det tror att Gud har valt ut det
judiska folket till “Guds folk” men
det tror inte att det är bättre än
alla andra för det. Är din familj
judar så föds du som jude.
Det finns bara en gud och han
har skapat allt som finns i
världen.
Muslimer tror att det finns ett liv
efter döden.
Mohammed är en profet som
berättade för människorna vad
Gud sa.
Gud
Det finns bara en gud och han
har skapat allt som finns i
världen.
Det finns bara en gud och han
har skapat allt som finns i
världen. Guden kallas JHV
(Jahve).
Inom Islam finns det bara en
Gud, han heter Allah och det är
han som skapat människorna
och jorden.
Regler
För krista är det viktigt att man
gör som Gud vill. Det finns 10
grundregler, de 10 budorden
som Moses fick av Gud på
berget Sinai. De innehåller
exempelvis regler om att du inte
ska stjäla, mörda, begå
äktenskapsbrott.
10 budord
En viktig regel är att man ska
behandla alla människor med
respekt oavsett vilket kön. Killar
måste alltid ha kippah i
synagogan för att visa respekt för
gud.
Det finns regler som säger att
man ska vila på helgen, inte får
äta griskött och att man inte får
blanda mat som innehåller mjölk
med mat som innehåller kött.
10 budord.
I islam får man inte skada sig
själv eller någon annan, inte
röka,slå sig själv eller någon
annan, inte använda tobak m.m.
Inte ljuga.
Du får heller inte tro på någon
annan gud än Allah.
Det finns speciella matregler, det
som är tillåtet kallas halal och det
otillåtna kallas haram. Köttet ska
slaktas på ett speciellt sätt för att
Detta kallas koscher.
vara halal.
Heliga skrifter
Kristendomens heliga skrift
kallas för Bibeln. Bibeln är
uppdelad i två delar, gamla
testamentet är lite som
judendomens “Tora” medan i det
nya testamentet står det om
Jesus.
Det finns flera heliga skrifter inom Den heliga skriften inom islam är
judendomen men det är främst
Koranen och där står det om det
Tanak och Talmud som är
Allah sagt.
viktigast. Den viktigaste delen i
Tanak är Tora, som är samma
som första delen av gamla
testamentet.
Religiöst hus
Kristendomens religiösa hus
heter kyrka och det är där man
ber. Dit går man varje söndag
om man är riktigt trogen.
Synagogan är ett religiöst hus
där man ber. Dit går man främst
på lördagar för att fira sabbat.
Det religiösa huset inom islam är
moskén. Man ber på fredagar i
moské men är vuxen muslim ber
man fem gånger per dag. Bön
kan ske på fler platser än i
moskén.
Symboler
Kristendomens symbol är korset
för en hyllning till Jesus som dog
på korset. Korset betyder evigt
liv.
Ett kors med en Jesusfigur på
kallas krucifix.
Judendomens symbol är
davidsstjärnan.
Symbolen för islam är halvmånen
och en stjärna.
Jesus är viktig inom
Kristendomen för han kom till
jorden för att sprida budskap och
var Guds son.
Mose var viktig för han hjälpte sitt
folk att fly och slippa vara slavar
längre. Mose fick två stenplattor,
med fem regler på varje platta,
detta kallas för “de tio budorden”.
Viktiga personer och händelser
Abraham: alla
Det finns även en ljusstake med
8 ljus, ett ljus för varje dag under
högtiden chanukka.
Muhammed var Allahs profet och
att det var han som fick
människor att börja leva efter
Allahs uttalanden.
Abraham: alla
Traditioner och högtider
syskonreligionernas urfader
Abraham: alla
syskonreligionernas urfader
syskonreligionernas urfader
Jul är en högtid då kristna firar
Jesus födelse. Det gör man den
24 eller 25 december.
Judar firar påsk (pesach)men
inte för att hedra jesus utan för
att komma ihåg vandringen ut
genom Egypten med Mosse.
Ramadan Alla friska män och
kvinnor äter eller dricker inte så
länge solen är uppe under en hel
månad. Detta görs för att bli
medveten om hur det känns att
inte ha mat eller vatten.
Påsk firar man på våren mellan
mars och april för att komma
ihåg Jesus uppståndelse och
lidande.
Dop: För att få ett namn och bli
välsignad och tas med i den
kristna gemenskapen.
Var sjunde dag firar judar
sabbaten, då när man har en
vilodag. Den börjar på fredag
kväll och varar 24 timmar tills
skymningen kommer på
lördagskvällen.
Konfirmation: För att bekräfta sin
tro.
Chanukka: För att minnas att
man lyckades ta tillbaka ett
tempel från grekerna.
Nattvard: När man äter en bit
bröd och dricker lite vin för att
påminnas om sista gången
Jesus åt och drack tillsammans
med sina tolv lärjungar.
Nyår (Rosh Hashana): För att
minnas att Gud skapade världen
och för att varje år är en ny start
då man kan göra saker bättre än
året innan.
Bröllop
Begravning
Id Al-Fith: Fest för att fira att
ramadan är slut. Man äter
tillsammans och ger varandra
presenter. Dessutom ger man
pengar till fattiga eller andra som
behöver hjälp.
Id Al - Adha: offerhögtid för att
minnas att Abraham var nära att
offra sin egen som till Gud. Detta
är tiden på året så man åker till
Mekka.