Abrahamitisk religion

advertisement
Abrahamitisk
religion
Syskonreligioner
Vilka är syskonen?
• Judendom, Kristendom
och Islam
• Abraham är deras
gemensamma stamfader
• Abrahams söner är
stamfäder åt Judendom
och Kristendom (Isak) och
Islam (Ismael).
Abraham som patriark
• Första Mosebok beskriver honom som judarnas och
arabernas stamfader
• I nya testamentet kallas han “de troendes fader”,
de som tror är “söner till Abraham”
• I Koranen sägs att “Abraham var varken jude eller
kristen - han sökte och fann den rena, ursprungliga
tron och underkastade sig Guds vilja
Vilka likheter känner vi
till?
Likheter
• De delar liknande
historiska och kulturella
bakgrunder.
• Flera berättelser inom
religionerna är lika.
• De religiösa
upplevelserna grundas
på uppenbarelser.
• De delar tron på änglar
och profeter.
• De delar som sagt
grundare, stamfader.
• De kallas ofta för bok
religioner, då de samlat
sina gudomliga
uppenbarelser i en bok,
en helig skrift.
• Tidslinje
Uppenbarelser
• Abraham får en uppenbarelse och välsignas och uppmanas
av Gud att vandra till det heliga landet.
• Moses uppenbarelse kommer ifrån en brinnande buske, där
Gud uppmanar Moses att leda det judiska folket ut ifrån
Egypten. På berget Sinai uppenbarar sig Gud igen, och Moses
mottar de 10 budorden och andra uppenbarelser som leder
till de fem Moseböckerna.
• Maria får en uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel att hon ska
föda Guds son. Jesus blev en levande gudomlig
uppenbarelse. Jesus leverne och predikan leder till Nya
testamentet.
• För Muhammed kommer ännu en gång Guds ord och
uppenbarelse ifrån ängeln Gabriel. Muhammed får
uppdraget att vara Guds profet och hans uppenbarelser blir
Koranen.
En del skillnader finns
• Judendomen tror inte att Jesus var messias.
• Kristendomen tror på Treenigheten, Fadern, Sonen
och Den Heliga Anden.
• Islam menar att Jesus var en framstående profet.
• Det viktiga i varje historia varierar mellan
religionerna.
Judendom
• Relativt liten religion idag, men utbredd och
etablerad.
• Judendomen är särskilt knyten till sitt folk, det är en
etnisk religion.
• Jude är den som fötts av en judisk moder
Det går att konvertera i vissa inriktningar, men det är
ingen lätt process.
Kristendom
• Världens största religion, flest utövare och kraftigt
utbredd.
• Har alltid varit missionerande, lärjungarna spred
Jesus läror och ord.
• Har mängder av indelningar, men störst är Romerskkatolska kristendomen, därefter protestantiska och
ortodoxa.
Islam
• Världens näst största religion!
• Till viss del missionerande
• Även här förekommer viss indelning och olika
riktningar.
Vanligt är att tala om Sunni och Shia, de är störst,
men flera förekommer .
Download