Instuderingsfrågor till

advertisement
Instuderingsfrågor till
hinduismen
Namn: ______________________________________
Sida 42-43:
1. I vilket land är hinduismen störst?
Svar: _____________________________________________________
2. Vad menas med ”karma”?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Vad menas med ”karma-lagen”?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Vad är målet för en hindu?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Vad heter den heliga staden för hinduer?
Svar: _____________________________________________________
Bild från den heliga staden, men vad heter den?
6. Vad heter den flod som är helig för hinduer?
Svar: _____________________________________________________
7. Vad gör man under högtiden ”Chhat”?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Sida 44-45:
8. Ge exempel på minst tre gudar inom hinduismen.
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Hur dyrkar man sina gudar inom hinduismen?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ett hinduiskt tempel i Singapore.
10. Vad menas med kast? Berätta så mycket som möjligt om detta.
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. Vad gör man när man mediterar?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
En man som mediterar.
Sida 46-47:
12. Berätta om vilka gudar man firar under dessa högtider och hur det går till
när man firar dessa högtider:
A) Diwali
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
B) Holifesten
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
C) Chhat
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
13. Varför är många hinduer vegetarianer?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ja, vad är det som är så speciellt med kor?
14. Varför är just kon ett speciellt heligt djur?
Svar: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Download