Hinduism

Åk 6
1
Hinduism

Hinduismen är den största religionen i Indien.
Det är en mycket gammal religion som funnits i flera
tusen år.
Hinduismen har ingen speciell grundare.
2
3
Om hindusimen

Hinduer tror på återfödelse. Det betyder att när man
dör så föds man igen i en ny kropp.
Hinduer tror att Gud kan visa sig i olika gudar och
gudinnor. Gudarna har olika uppgifter och visar olika
sidor av den högsta guden.
Tre vanliga gudar är Brahma, Vishnu och Shiva.
4
Ett gott liv

För hinduer är det viktigt att leva rätt, att tänka rätt och
handla kärleksfullt.
Hinduismens gudstjänstbyggnad kallas tempel. Varje
gud har sitt eget tempel.
I hinduismen finns många heliga böcker. Den mest
älskade boken är Bhagavadgita, den högstes sång.
5
Många gudar – en Gud

En grundtanke inom hinduismen är att det egentligen
bara finns en gudomlig kraft - Brahman - som kan
liknas vid en världssjäl som finns i allt.
Eftersom det är svårt för oss människor att tillbe en
abstrakt världssjäl så visar sig Brahman också i
många olika gudagestalter, var och en med sina egna
förmågor och funktioner. Detta förklarar varför
hinduismen har så många gudar.
6
Tecknet betyder
Oum och är en helig
stavelse, det är det
vanligaste
böneordet, mantrat,
inom hinduism.
http://www.youtube.com/watch?v
=xPIES1mWCig&list=PL17A94D31
3F47BE3C
7
Brahma

Brahma är den gud som skapar liv. Han sitter ofta på
en lotusblomma och han rider på en svan.
8
9
Vishnu

Vishnu skyddar och bevarar ordningen i världen. Hans
riddjur är en örn. Men Vishnu har också stigit ner till
jorden och visat sig på många olika sätt för att rädda
människorna från faror och ondska.
10
11
Shiva

 Shiva är en gud som både bygger upp och förstör. Han är
kraftens gud.
 Många hinduer ber till den guden eller de gudarna som
passar bäst för vardagens ändamål. De flesta tillber därför
många gudar.
 http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=U10132403&page=default.asp&sid=8f2cd0ad-760c-4350-828428fd663e900d&db=45
12
13
Tempel

Många hinduer har ett altare hemma där man offrar till
sin gud.
Det är även vanligt med små altare i gathörn eller
längs vägar där man kan stanna till för att be till
gudarna när man känner för det.
Att offra innebär att man ger gåvor till guden. Hinduer
offrar ofta blommor, rökelse och lite mat som ställs
framför guden.
14
15
Att leva som hindu

 Sedan flera tusen år tillbaka är människor i Indien indelade i olika
grupper, som kallas för kaster.
 Förr innebar det att man hade ett yrke som man föddes till.
Kasterna var uppdelade i fyra huvudgrupper; präster, krigare,
köpmän och hantverkare/bönder.
 Den som tillhörde ett fint kast som präst kunde bli orena om man
kom för nära någon i ett lägre kast. Sämst var den som var
kastlös, dvs man hörde inte till någon av dessa grupper.
 Numer står det i Indiens lagar att alla ska ha samma rättigheter
men detta följs inte helt. Fortfarande umgås man helst med och
gifter sig med någon i samma kast.
16
Återfödelse

 Inom hinduismen tror man att när en människa dör
återföds själen i en annan kropp. Därför är det viktigt att
leva sitt liv så bra som möjligt så att man i nästa liv kan
återfödas i ett högre kast eller som ett heligt djur.
 För en hindu är det slutliga målet att slippas återfödas.
Genom att leva många goda liv samlar man god karma.
 Karma är summan av alla handlingar människan gjort i sitt
liv.
17
Rangordning

Allt har en rangordning, både människor och djur.
Apor och kor är heliga, så de räknas högre än
människan.
 http://www.ur.se/Produkter/144911-UR-val-svenska-som-andrasprak-Hindu
18
19