Hinduism Noura

advertisement
Hinduism
Centrala tankegångar
Hinduismen räknas som den äldsta religionen bland världsreligionerna
och har sina rötter i Indien.
Hinduerna kallar sin egna religion för ”den eviga lagen”
I hinduismen så finns de många gudar och dom gudarna visar
sig på olika sätt.
Heliga handlingar
• När man ska be inom hinduismen så ska man ringa på klockan för att
få gudensuppmärksamhet och efter man gjort de så ska man
överlämna blommor, frukt eller rökelle.
• Diwalifesten är högsta och viktigaste högtiden inom hinduismen och
den firas några dagar i oktober och november. Sedan så gör man fint
hemmet och lampor tänds och sista dagen så får gifta kvinnor
presenter och barn nya kläder. Det gör man för att symbolisera
regntidens slut och nya årets början
Helig plats
Helig plats i Hinduismen är staden Varanasi, de är den äldsta staden
och de finns många som bor i den staden fortfarande. Det går
miljontals hinduer dit för att bada och rengöra sig från sitt livs synder.
Religion i samhället
• Inom hinduiska samhället så accepterar man varandras tron oavsett
om man tror på olika gudar d.v.s. det blir inga konflikter mellan dem
pga. Religion som det blir i vissa länder nu i värden.
• Hinduerna tror om man är ”dalit” så är man född till det och man
kommer inte därifrån för än man återföds till nästa liv. De anses vara
orena och de får varken roliga eller välbetalda jobb. Detta gör en stor
del av befolkningen är fattig och inte kan ta sig därifrån.
• ”Dalit” betyder gud’s son.
urkunder
• Hundismen har ett antal heliga skrifter och de som gjorde att man
hade de var för att religionen förändrades vid den tiden.
• Från 1200 talet före kr. så beskrev människor hur dom bad och
offrade till gudarna. Men efter dess så utvecklades religionen och
man fortsatte lära sig och dom lärde sig nya skriften och hur dom såg
på sin religion.
Betydelsefulla gudar
• Brahma, Vishnu och Shiva.
• Brahma är skaparen.
• Vishnu står för uppehållaren.
• Shiva är förstöraren.
Vishnu uppenbarar sig som Rama (som man kan läsa om i Ramayana)
eller Krishna (som man kan läsa om i Bhagavad Gita) när han befinner
sig bland människor. Shiva har tio olika skepnader vilka han uppenbarar
sig som när han är bland folk.
källor
• Häftet.
• So rummet
• Na.se
• Prezi.com
• Symbolen (bild): https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Hinduism
• (skriftet) https://pixabay.com/sv/skrifterna-gud-papper-rosenblad813802/
Download