Sex och religion

advertisement
 Höga
visan (1000 – 400 f.kr.)
Kärleken mellan man ock kvinna.
Otänkbart under en tid: Gud och människa.
 Kama sutra (400 f.kr. – 200 e.kr.)
Hinduismen, en bok om ett av de fyra
livsmålen ”njutning och lust (bilda familj)” –
inte bara sexhandbok
 stark
 Vad
är en ritual?
 Fruktbarhetsgudar.
 Midsommarstången
 Sex
till gudarnas ära
 Frej och Freja i fornnodisk mytologi
 Forna Egypten. Präster och prästinnor låg
med varandra på nyårsdagen.
 Tempelprostitution under Antiken, t.ex. i
Afroditetemplet i Korinth.
 Hinduismen:
Shivalinga
 Guden
Krishna
 Tantrismen
Sex för att frigöra kraft
Kundalini
Yoga
 Celibat,
kyskhet
 Antiken. Präster kastrerade sig själva
(Kybele)
 Rom. Gudinnan Vestas prästinnor
 Kristendomen (munkar
och nunnor)
 Buddhismen (Sangha)
 Hinduismen (livstadier - lämna familjen)
 Uppmaning
i samtliga världsreligioner!
(Kristendom, judendom, Islam, Hinduism och
Buddhism)
 Idag: Gåva från Gud – njutning
 Idag: olika tolkningar inom samma religion.
 Sambo?
 Sexuella läggningar?
 Abort?
Sex och känslor – är det verkligen allt?
 Vad är det viktigaste när man söker en partner?
 Äktenskapet i bondesamhället:
arbetsgemenskap, utbildning av barnen,
sjukvård/social trygghet
 Vad är kvar? Ska allt byggas på känslorna?
 ”Kärlek” vår Gud? Lyssna på radion.
 Hollywoodisering av Romantiken
Filmerna slutar innan vardagen börjar
Sexualisering av sagorna/berättelsen
 Romantiken (sagor)
Känslorna bara drabbar oss
Tron på evig kärlek

 Gammal
sed
 Omskärelse i Judendom.
Abraham, ca 2000 f.kr. (förbundstecken)
Annorlunda folk? Renhet (hygien)?
 Könsstympning i Nordafrika.
 Kultur eller religion?
 Patriarkalt?
 Kristendomen
Gud = Fadern, Sonen och Den helige Ande
 Men också:
Gud som moder
Kristus som en höna som vill samla sina kycklingar
Grekiska ordet för ”Anden” (pneuma) = femininum
Man och kvinna som Guds avbild
 Hinduismen
Gudinnor
Shiva linga (shakti och shiva)
Download