Inför prov om hinduismen
Du ska veta:
o Vad hinduer tror på
o Hur många gudar det finns inom hinduismen
o Kunna berätta något om de tre viktigaste
gudarna
o Vad hinduernas gudstjänstlokal kallas
o Vad en kast är och vilka kaster som finns
o Vad som händer när ett barn har fötts
o Vad som händer när en människa har dött
o Varför man firar så många fester och högtider
inom hinduismen
o Kunna berätta om diwali och holi
o Beskriva och resonera om varför man kan
säga att hinduer tror både på en enda gud och
flera olika gudar
o Berätta om varför det är viktigt för en hindu
att leva sitt liv så bra som möjligt
o Berätta om vad ritualen med den röda tråden
innebär
o Berätta om hur hinduismen växte fram