Hinduismen och Buddhismen

advertisement
Hinduismen och Buddhismen
Jag kommer Kortfattat att gå igenom det viktigaste i dessa två religioner.
Till Hinduismen ska du som uppgift skriva ett PM, där du försöker få med så
mycket som möjligt om denna religion.
Du använder punkterna 1-10 som en innehållsförteckning. Lämna sedan in det
prydliga resultatet för bedömning.
Detta moment kommer att avslutas med ett VG/MVG-prov
1. Lärans utbredning
var i världen finns det hinduer? Hur många?
2. Lärans historia
Var uppstod den? Vilken påverkan utifrån?
3. Kända personer
Beskriv kortfattat någon eller några berömda hinduer.
4. Gudsuppfattning
Vilka olika gudar finns
5 religiösa cermonier
Gudtjänstlokal? Präster? Religiösa fester? ”Heliga” platser?
6. Frälsning
Meningen med livet? Hur når man frälsning?
7. Religiösa skrifter
vilka? författare?
8. Efter döden
Nirvana? Själavandring? Karma? Heliga kor? Hur hänger de här begreppen ihop? En
hinduisk begravning!
9. Religionens politiska betydelse
Kast systemet? Ahimsaidealet? Skulle Indien se anorlunda ut om inte……?
10. Levnadssätt
Så här lever en from hindu.
11. Några personliga tankar om hinduismen som tro(VG MVG) Jämför med andra
religioner din egen ”tro” osv.
Download