Re år 7-9
HINDUISMEN
Hinduismen är den äldsta av världsreligionerna och finns
framför allt i Indien. Religionen har vuxit fram under årtusendens gång och
saknar specifik grundare. Hinduismen är en omväxlande religion och människor
utövar sin tro på många olika sätt. Gud kan visa sig på många olika sätt, varför
det finns tusentals olika gudar att be till. En hindu tror på återfödelse och att
människan själv bestämmer sitt öde genom sina gärningar.
Efter
1.
2.
3.
4.
avslutad kurs skall du:
kunna berätta om hinduismens ursprung/framväxt.
veta var de flesta hinduer lever och hur många de är.
känna till någon av de heliga skrifterna.
förklara hur man ser på:
kretsloppet
karma
kastsystemet
gud
5. kunna ge exempel på olika gudar.
6. känna till hur man utövar hinduisk tro i såväl vardag som
högtid.
7. kunna förklara de ord och begrepp som används och beskrivs i
boken.
Det är också bra om du kan:
- resonera kring kastväsendet och dess följder i samhället.
- berätta om Gandhi och hans betydelse för Indiens sjävständighet.
Material: Lärobok
Film
Internet/So-rummet (hinduismen)
Anteckningar, diskussioner
Bedömning: Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom din
medverkan i diskussioner och uppgifter under lektionerna. Om arbetsområdet
dessutom ska avslutas med ett prov bestämmer vi tillsammans.
Vänd!
Begrepp inom hinduismen
Reinkarnation
Samsara
Karma
Dharma
Atman
Brahman
Moksha
Puja
OM/AUM
Yoga
Brahma
Shiva
Vishnu
Ganesha
Kali/Durga/Parvati
Ahimsa
Gandhi
Sanskrit
Veda
Upanishaderna
Bhagavadgita
Avatar
Diwali
Kast
Dalits